nieuws

ING-personeel hoeft nog geen pensioenbijdrage te betalen

Archief

ING heeft met de vakbonden een principeakkoord gesloten over een nieuwe concern-cao. Daarin is opgenomen dat de medewerkers tot 1 mei 2004 geen eigen bijdrage in de pensioenpremie betalen.

De nieuwe cao gaat met terugwerkende kracht in per 1 mei 2003 en loopt tot 1 mei 2004. De medewerkers krijgen per 1 juli een loonsverhoging van 1,75%; per 1 januari komt daar nog 0,75% bovenop. Daarmee is ING tegemoetgekomen aan de looneis van de bonden, die uitging van 2,5% loonsverhoging, zoals vorig najaar was overeengekomen in het centraal akkoord tussen werkgevers en werknemers.
Voorlopig gaat het personeel geen eigen bijdrage betalen in de pensioenpremie. ING wilde, net als de andere verzekeraars, in de onderhandelingen afspraken maken over het invoeren van een pensioenbijdrage. De bonden vonden de argumenten die ING daarvoor gebruikte echter niet overtuigend, waardoor de onderhandelingen dreigden vast te lopen. Na de door de bonden georganiseerde personeelsbijeenkomsten, die zesduizend mensen op de been brachten, werden de gesprekken op verzoek van ING hervat.
Wel is afgesproken dat er nog dit jaar een studie wordt gedaan naar de pensioenproblematiek. In de daartoe opgerichte commissie neemt een gelijk aantal vertegenwoordigers van ING en de vakbonden zitting. De studie zal als basis dienen voor de cao-onderhandelingen van volgend jaar.
In het principeakkoord zijn verder afspraken gemaakt over het verruimen van het budget voor kinderopvang van 0,5% tot 0,6% van de loonsom. Over andere onderwerpen wordt na de zomer onderhandeld. Het gaat onder meer om het vergroten van de kennis en inzetbaarheid van het personeel, arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid. De daarover te maken afspraken worden opgenomen in de lopende Cao.

Reageer op dit artikel