nieuws

‘Impact WFD pas na 1 juli volgend jaar duidelijk’

Archief

“Na het lezen van de ingezonden stukken van Frits van Leeuwenkamp en Rob Peeters in AssurantieMagazine 23 van 28 november jl. inzake de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) meen ik mijn mening te moeten geven over deze ingezonden stukken.

Van Leeuwenkamp vraagt zich nog vertwijfeld af om de politiek te mobiliseren. Voor alle duidelijkheid: De WFD is min of meer onder zachte dwang van de politiek tot stand gekomen. De consument diende immers beschermd te worden. Peeters streek eens over zijn hart en besloot een bijeenkomst van de WFD bij te wonen. Uiteraard heeft hij gelijk dat er (nog) vrij veel onbekend is (o.m. ingangsdatum en vakbekwaamheidseisen). Verder stelt hij dat assurantiekantoren in opstand moeten komen, omdat deze wet behoorlijke impact zal hebben op vele kantoren. Als Peeters lid was geweest van een NVA of NBvA dan zou het hem reeds anderhalf jaar geleden al duidelijk zijn geworden dat deze Wet inderdaad behoorlijk veel impact zal hebben. Ongetwijfeld zal hij het met mij eens zijn dat het nog altijd beter is dat standsorganisaties overleggen en in gesprek zijn met de Autoriteit Financiële Markten dan dat er over ons beslist wordt zonder daar zelf bij aanwezig te zijn.
Uiteraard zullen er genoeg creatieve ideeën naar voren komen om onder deze wet uit te komen. Het is echter naïef om te verwachten dat een Docters van Leeuwen, mocht blijken dat er inderdaad creatief met de wet wordt omgesprongen, de teugels niet verder zal aantrekken. Ik vind de gedachte van Peeters stoer dat een knap iemand hem zal moeten verhinderen te blijven bemiddelen. Vervolgens vraagt hij zich af of de klant wel zit te wachten en behoefte heeft aan deze wijzigingen. Leest u kranten, volgt u de vakpers een beetje, mijnheer Peeters? Aandelenleaseproducten, faillissementen van bemiddelingsbedrijven etc., niet echt in het voordeel van de consument!
Naar mijn mening en dat geldt voor zowel Van Leeuwenkamp als Peeters beoogt de wet dat de adviezen die gegeven worden aan hun klanten, gericht zijn op de lange termijn. Ongetwijfeld (hopelijk) zult u dat nu ook doen. Het enige wat van u verwacht wordt, is dat u kunt reconstrueren waarom u in een bepaalde situatie dat advies hebt gegeven en dat kan op één A4tje. Dit zal enige aanpassing vergen van de manier van werken. Ik maak voor mijn kantoor een (standaard) gespreksverslag die ik de klant laat ondertekenen. Dit kost echter geen twee tot drie keer zoveel tijd, zoals Peeters stelt.
Op dit moment is er (nog) niet veel bekend over diploma-eisen en dergelijke. Om in alle deelgebieden te mogen blijven bemiddelen zal het in sommige gevallen noodzakelijk zijn om (weer) aan de studie te gaan, voor zover dat nog niet gebeurde. Een klant mag toch van ons verwachten dat we kennis van zaken hebben en ons op de hoogte houden van veranderende wet- en regelgeving? Een diploma assurantie-B dat 25 jaar geleden is behaald, voldoet simpelweg niet meer.
Tot slot – en dat ben ik wel eens met Peeters – zal het ná 1 juli 2004 zijn voordat daadwerkelijk duidelijk is wat er van de branche verwacht wordt en wat de WFD in de praktijk zal betekenen. Bert Knol, directeur Knol Assurantiën, Zwolle.

Reageer op dit artikel