nieuws

Hooge Huys garandeert klant in 2003 basisaftrek lijfrente

Archief

Hooge Huys garandeert 40.000 houders van een lijfrenteverzekering over 2003 het fiscale voordeel van de basisaftrek lijfrente. Natuurlijk, de verzekeraar kan het beleid van de fiscus niet dwingen. Maar als de Belastingdienst de aftrek weigert, dan compenseert Hooge Huys het fiscale nadeel voor de klant.

Vorige week heeft Hooge Huys het intermediair en de 40.000 polishouders per brief op de hoogte gebracht van het aanbod. Volgens directievoorzitter Cor van den Bos wil Hooge Huys klanten hiermee zekerheid geven en tijdwinst. “Tussenpersoon en klant hebben nu een jaar de tijd om te berekenen of de klant in aanmerking komt voor aftrek van lijfrentepremies. Gezien de alom aanwezige pensioengaten gaan wij er vanuit dat de meeste berekeningen straks een positief antwoord opleveren.”
Mocht de berekening over 2003 door de fiscus niet worden goedgekeurd, dan compenseert de maatschappij het misgelopen fiscale voordeel over de basiaftrek van e 1.069.
Goede zaken
Van den Bos is overigens enthousiast over de gang van zaken bij het levenbedrijf van Hooge Huys. “We komen dit jaar uit op een productiegroei van zo’n 20%.” Naast groei in hypotheken en pensioen scoort Hooge Huys onder meer dankzij de direct ingaande lijfrenten.
“Vorig jaar ging ons marktaandeel in de individuele levenproductie van 6% naar 6,5%. Dit jaar komen we uit op 7,5% of zelfs 8%.” De SNS Reaal-bestuurder is vooral te spreken over de kruisbestuiving tussen de bank en de verzekeraar. “De individuele levenproductie via het bankkanaal is bij de premiebetalende posten dit jaar met 50% gestegen.”
Productiegroei komt dus onder meer uit levenpolissen die worden gekoppeld aan hypotheken. “Er zitten Hooge Huys-polissen achter een heel grote stroom hypotheken van leveranciers als SNS Bank, CVB en BLG maar bijvoorbeeld ook externe partijen als Bouwfonds met hun CombiHypotheek”, zegt Van den Bos. Hooge Huys zelf komt dit jaar uit op een 20% tot 30% hogere hypotheekproductie; vorig jaar bedroeg die e 678 mln.
Het pensioenbedrijf koerst af op een kleine 10% omzetgroei. “Dit ondanks het verlies van een groot pensioencontract, waar veel levensverzekeraars mee te maken hebben.” Het betreft een herverzekeringscontract van een pensioenfonds, die deze risico’s met ingang van 2002 voor eigen rekening neemt. Naast verlies van premieomzet kunnen de levensverzekeraars die de risico’s van dit contract gezamenlijk droegen, rekenen op een afkoopwinst. ING kan dit jaar om die reden bijvoorbeeld e 79 mln aan de winst toevoegen. Ook Hooge Huys boekt dit jaar een “vrij forse afkoopwinst”, maar Van den Bos laat zich niet uit over de hoogte daarvan.
Schadeverzekeringen
De nieuwe SNS Bank richt haar aandacht voortaan op sparen, beleggen en hypotheken. Hooge Huys zegt te focussen op pensioen, leven, hypotheken en vermogensbeheer. Waar is de plaats van het schadebedrijf?
Van den Bos: “Er is binnen ons concern wel degelijk plaats voor schadeverzekeringen. Het is voor ons en onze tussenpersonen gewoon interessant om op dat vlak zaken te doen. Het resultaat is inmiddels gezond en benadert heel dicht onze interne eis van 12,5% nettorendement op het eigen vermogen.”
Hooge Huys wil van schadeverzekeringen in 2003 zelfs een speerpunt maken. “De reële premiegroei komt dit jaar op ongeveer 1% uit. Dat is te weinig.” De expansie moet komen van particuliere schadeverzekeringen, want de grootzakelijke schadeposten heeft SNS Reaal de deur uitgedaan. “We blijven ver van grootzakelijk”, benadrukt Van den Bos nog eens.
Harder roepen
Van den Bos is in z’n totaliteit goed te spreken over Hooge Huys. “Het bedrijf heeft zich buitengewoon goed ontwikkeld. We hebben goede producten en een goede administratie. We moeten nog wat harder roepen dat we goed zijn.” Hij windt zich op over tussenpersonen die zeuren over slechte administratieve dienstverlening door verzekeraars. “Ze moeten gewoon kiezen voor die maatschappijen die hun zaken wel op orde hebben.”
Komend jaar hoopt Hooge Huys zich op het gebied van ketenintegratie verder te onderscheiden. “We doen mee aan branchebrede structuurontwikkelingen zoals MeetingPoint. De invulling van die structuren doet iedere maatschappij op een eigen wijze en op dat vlak willen wij een voorloperspositie bekleden. We gaan daar fors op inzetten. De lancering van het extranet Inside – zie elders in dit nummer (red.) – is een eerste stap. Verder willen we op schadegebied overstappen op geautomatiseerde acceptatiesystemen; iets wat op termijn ook voor levensverzekeringen mogelijk moet worden.”
Cor van den Bos: “Tussenpersonen die klagen over slechte administraties moeten niet zeuren maar kiezen voor verzekeraars die hun zaken wel op orde hebben”.

Reageer op dit artikel