nieuws

Hoge uitvaartkosten baren Monuta zorgen

Archief

Monuta heeft vorig jaar een marginale groei van de nettowinst weten te bewerkstelligen: f 20,5 mln tegen f 20,3 mln over 1999. Hoge kosten in het uitvaartbedrijf, met name de personeelskosten, zetten het resultaat onder druk.

Monuta zegt “relatief lage vergoedingen” te krijgen voor de uitvoering van uitvaartdiensten in opdracht van derden. Die derden zijn vooral aanbieders van natura-pakketverzekeringen, waarbij verzekerden uitvaartverzorgingsdiensten kunnen afnemen. “Met deze partijen is overleg gestart over de negatieve ontwikkelingen”, zo kondigt het Apeldoornse bedrijf impliciet tariefsverhoging aan.
Monuta verzorgde vorig jaar 17.046 uitvaarten en claimt met een marktaandeel van 12% dé marktleider te zijn in uitvaartverzorging. Met deze bedrijfsactiviteiten is een omzet van f 137,6 (107,1) mln gemoeid. Het bedrijfsresultaat van het uitvaartbedrijf kwam uit op f 7,0 (9,1) mln, terwijl er een nettowinst van f 2,2 (3,9) mln resteert.
Verzekeren
De motor van Monuta is nog altijd het verzekeringsbedrijf, met een nettowinst van f 18,3 (17,1) mln bij een technisch verzekeringsresultaat van f 11,8 (13,3) mln. Het aantal polissen nam met 44.200 toe tot 735.663 polissen, goed voor een brutopremie-inkomen van f 84,9 (75,5) mln. De premies zijn (na herverzekering) als volgt verdeeld: f 76,8 (68,6) mln periodiek en f 6,7 (5,4) mln ineens. Het verzekerde kapitaal steeg met f 319 mln tot f 3,3 miljard. De uitbetaalde provisies aan assurantietussenpersonen stegen flink tot f 11,3 (8,6) mln.
Goodwill
Naast de gestegen kosten in de uitvaartverzorging werd het resultaat van Monuta gedrukt door een hogere afschrijving van goodwill. In 2000 betaalde Monuta f 20,2 mln aan goodwill; de overnames in die jaargang betreffen de uitvaartverzorgingsbedrijven Dalmolen, Bakker Van Bezeij Scholts & Kloeg, St. Martinus Tegelen, Tholen, Postma & Hesselink, H.J.N. Castelein en de coöperatieve onderlinge begrafenisvereniging Deventer. Monuta heeft nu 95 uitvaartcentra in bezit. De goodwill-afschrijving over 2000 bedroeg f 3,1 (1,7) mln.
De nettowinst van f 20,5 mln wordt toegevoegd aan de reserves. Het eigen vermogen van Monuta bedraagt momenteel f 174,6 (165,7) mln.

Reageer op dit artikel