nieuws

Hein Aanstoot

Archief

Hein Aanstoot, algemeen directeur van London Verzekeringen, ging een dagje varen op de Friese wateren met Rob Kamphuis, algemeen directeur van Unigarant.

Hoe dat zo?
“Het was een werkbespreking.”
Wat hebben jullie voor gemeenschappelijks?
“London is al decennialang risicodrager voor de motorrijtuigverzekeringen van Unigarant. Bovendien zijn we allebei commissaris van Euro Nederland waarin onze maatschappijen elk een vijftig-procentbelang hebben. Euro Nederland verzorgt de backoffice voor onze maatschappijen.”
Vergaderen jullie altijd zo?
“Nee. We komen ongeveer eens in de twee maanden bijeen en één keer per jaar doen we dat op een andere dan op de gebruikelijke manier. Vorig jaar zijn we op mijn zeilboot geweest.”
Jullie waren nu met een bijzonder vaartuig.
“Het is een notarisbootje uit het begin van de vorige eeuw. Met zulke bootjes vaarden in Amsterdam de notarissen van pakhuis naar pakhuis in verband met de verkoop van vrachten. De klerk ging mee en op het bootje werden de contracten getekend.”
Van wie is het?
“Het is van Unigarant die het heeft ondergebracht in een stichting. Unigarant wil hiermee als grote pleziervaartuigenverzekeraar een bijdrage leveren aan de instandhouding van het maritieme erfgoed. We hebben trouwens in Friesland enthousiaste reacties gehad van mensen die het leuk vonden om zo’n klassiek scheepje te zien.”
Kwam het nog van vergaderen?
“Zolang je vaart, gaat dat natuurlijk niet. Ook hebben we nog gezellig in een kroegje op een eilandje een uitsmijter gegeten. Maar we zijn ook heel serieus bezig geweest. We hebben ergens aangelegd en hebben daar tweeëneenhalf uur dossiers bestudeerd.”
Wat is de uitkomst?
“Dat we in de toekomst op het gebied van de backoffice nog meer willen samenwerken. Dat is nodig om goed te kunnen inspelen op de veranderende technologieën.”
Hein Aanstoot (rechts) en Rob Kamphuis voor het notarisbootje uit het begin van de vorige eeuw

Reageer op dit artikel