nieuws

Grote belangstelling voor bijeenkomsten WFD

Archief

De belangstelling voor de informatieronde over de nieuwe Wet Financiële Dienstverlening is zo groot dat de organisatoren een extra bijeenkomst hebben moeten inlassen.

Tot dusver hebben de organiserende brancheorganisaties, het Verbond van Verzekeraars, de NVA en de NBVA, ruim 4.400 aanmeldingen gehad voor de informatieavonden in het land. De initiatiefnemers verwachten dat het uiteindelijk op ongeveer vijfduizend belangstellenden zal uitkomen.
Om de toeloop aan te kunnen, is besloten om in elk geval een extra bijeenkomst op dinsdag 27 oktober in theater ’t Spant in Bussum in te lassen. Deze bijeenkomst begint om 13.30 uur; ’s avonds volgt in dezelfde locatie de tweede sessie vanaf 19.30 uur. Twee weken eerder staat eveneens een informatieavond (aanvang 19.30 uur) in ’t Spant gepland waarvoor nog plaatsen vrij zijn.
De kosten voor het bijwonen van een informatiebijeenkomst bedragen e 30. Voor leden van de NVA en NBVA is de toegang vrij.

Reageer op dit artikel