nieuws

Gidi-dissidenten NVA zwichten

Archief

De drie leden van de NVA tegen wie een schorsingsprocedure in gang was gezet, hebben te elfder ure eieren voor hun geld gekozen en alsnog een Gidi-Advieswijzer geproduceerd.

Het hebben van een Gidi-Advieswijzer is een lidmaatschapsverplichting van de NVA. De schorsingsprocedure was begin februari opgestart en op 1 maart zou de schorsing ingaan. NVA-directeur betreurt het, dat dreiging met schorsing nodig was om de betrokken drie leden – wier namen niet worden vrijgegeven – over de streep te trekken.

Reageer op dit artikel