nieuws

Gezamenlijke verzekeraar van Trias en Zorg en Zekerheid in de

Archief

ijskast

De gezamenlijke particuliere verzekeraar van de ziekenfondsen Trias en Zorg en Zekerheid gaat (voorlopig) niet door.
Dat de gezamenlijke particuliere ziektekostenverzekeraar voorlopig van de baan is, betekent volgens Trias niet dat de samenwerking van de twee zorgverzekeraars onder druk staat. Trias (Gorinchem) en Zorg en Zekerheid (Leiden) vormen sinds vorig jaar een coöperatie genaamd Coöperatie Samenwerking Ziekenfondsen Trias en ZenZ. De zorgverzekeraars willen hierin samenwerken op onder meer het gebied van zorginkoop.
Het was de bedoeling een particuliere ziektekostenverzekeraar op te richten waarin beide onder eigen label en voor eigen risico polissen zouden onderbrengen. Zorg en Zekerheid heeft al enkele jaren een eigen particulier bedrijf. Trias voert pas sinds begin van dit jaar voor eigen risico particuliere polissen en brengt deze onder in de aanvullende verzekeraar. Tot begin dit jaar voerde Trias onder eigen label een polis waarvoor De Goudse het risico draagt.
Jaarcijfers
De aanvullende verzekeraar had vorig jaar een premie-inkomen van ( 54,8 (44,3) mln. Het technisch resultaat daalde van ( 0,8 mln naar ( -3,1 mln. Het negatieve resultaat is volgens Trias voornamelijk veroorzaakt door correcties – op last van het toezichthoudend orgaan CTZ – op het systeem waarop de aanvullende verzekeraar het ziekenfonds betaalde voor administratieve diensten. Het eigen vermogen daalde van ( 46,3 mln naar ( 43,0 mln en de solvabiliteitsmarge van 79,7% naar 68,9%.
Het ziekenfonds had een inkomen van ( 938,8 (863,1) mln. Het resultaat steeg van ( 10,9 mln naar ( 28,4 mln.
Over de resultaten van Zorg en Zekerheid is gepubliceerd in AM 16/2001 (pag. 26).

Reageer op dit artikel