nieuws

Geen standaardregels meer voor hulpmiddelendekking

Archief

De zorgverzekeraars krijgen individuele vrijheid bij de invulling van de hulpmiddelendekking. Het is mogelijk dat begin volgend jaar de polissen al onderling zullen afwijken.

Minister Borst wil de ‘Regeling hulpmiddelen’ dereguleren. In haar plannen gaat zij uit van een regierol voor zorgverzekeraars. De beoogde regelwijziging raakt de ziekenfondsverzekering, maar gaat ook de particuliere verzekeraars aan, omdat die de Regeling hulpmiddelen volgen.
Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) vindt dat Borst met haar voorstellen ten onrechte vooruitloopt op een stelselwijziging, maar vindt wel dat de Regeling vereenvoudigd moet worden. Volgens het CVZ hoeft in de polissen niet veel meer te worden geregeld dan de aanspraak op genoemde zorg, die is vastgelegd in de Regeling, en de bepaling in welke gevallen daarvoor een medische indicatie nodig is. De regels voor gebruiksnormen, gebruikstermijnen en afleveringshoeveelheden kunnen worden geschrapt en door de verzekeraar individueel worden ingevuld. Ook kan de verzekeraar zelf bepalen of de verzekerde hem voor een of meer dekkingen vooraf toestemming moet vragen.
Minister Borst heeft nog niet laten weten in hoeverre zij het advies van het CVZ opvolgt. In het advies stelt het CVZ als voorwaarde, dat de zorgverzekeraars de poliswijzigingen tijdig bekend maken “zodat verzekerden deze kunnen vergelijken en een keuze voor een verzekeraar kunnen maken”. Het staat derhalve nog niet vast dat de wijzigingen, zoals de bedoeling is, per 1 januari worden doorgevoerd.

Reageer op dit artikel