nieuws

‘Geen excessieve vormen van retourprovisie’

Archief

Het opheffen van het verbod op retourprovisie begin vorig jaar heeft sindsdien niet geleid tot “excessieve vormen van retourprovisie”. Dit concludeert de onafhankelijke Toetsingscommissie Retourprovisie die begin deze maand bijeen is geweest.

De toetsingscommissie onder voorzitterschap van Piet Kremer, voormalig directeur van het Verbond van Verzekeraars, is ingesteld na het vervallen van verbod op retourprovisie (art.16 Wabb) om een oordeel te geven over de toelaatbaarheid van de (waarde van) weggegeven cadeaus en de hoogte van de (retour)provisie.
Op aandringen van vooral de Consumentenbond zou moeten worden voorkomen dat consumenten – omwille van een cadeau of premiekorting – worden verleid tot het sluiten van producten die zij niet nodig hebben. Excessen bij het geven van retourprovisie zouden bovendien een negatieve uitstraling hebben op de bedrijfstak. “Tijdens de bijeenkomst bleek dat de commissie de afgelopen tijd niet in actie hoefde te komen”, aldus het Verbond.

Reageer op dit artikel