nieuws

Fusie moet profilering FFP’ers verbeteren

Archief

De Federatie Financiële Planners (FFP) en de Vereniging Federatie Financiële Planners (VFFP) gaan per 1 januari fuseren. Belangrijkste doelstellingen zijn een betere belangenbehartiging en het bij consumenten op de kaart zetten van de financieel planner.

De FFP werd in 1996 opgericht als certificeringsinstituut voor financiële planners. Al snel daarna volgde de oprichting van beroepsvereniging VFFP. Bij de nieuwe Vereniging FFP worden de certificerende en toezichthoudende taken ondergebracht in de nieuwe Stichting Certificering FFP. Er lijkt dus per saldo niets te veranderen. “Toch is dat wel het geval. We waren tot nu toe met 850 leden, maar we moesten wel voor 2.300 gecertificeerde planners de profilering bij de consument verzorgen”, zegt VFFP-voorzitter Elly Jonkman. “Bovendien waren we als belangenbehartiger geen serieuze gesprekspartner. Doordat alle FFP’ers nu verenigd worden, kunnen wij daadwerkelijk voor de hele groep spreken.”
Huidige FFP’ers hebben de keuze of zij al dan niet lid worden van de nieuwe vereniging. Wie in 2005 het keurmerk haalt, heeft geen keuze meer. “Het lidmaatschap van de Vereniging FFP is dan onderdeel van de keurmerkeisen. Als je geen lid wordt, krijg je dus ook geen certificaat”, zegt Jonkman.
Naast de VFFP zijn er in ons land nog beroepsverenigingen als de VOFP (voor planners die op fee-basis werken) en de RMFP (voor Masters in Financial Planning). Daarmee zit Jonkman geregeld aan tafel. “Wij hebben goed contact met de andere verenigingen. Wij willen binnen onze eigen vereniging ook subgroepen en gelijkgestemden bij elkaar brengen. Een belastingadviseur en iemand die bij de Rabobank werkt, hebben niet zo veel overeenkomsten.”
Wellicht is de diversiteit aan soorten planners, van Rabobank-medewerkers tot zelfstandig intermediair, een struikelblok voor de vereniging. “Geenszins”, laat Jonkman weten. “Wij willen ons – ook via de media – gaan profileren bij de kopende consument op basis van objectief advies en niet op basis van onafhankelijkheid. Iemand die bij de Rabobank werkt, kan ook een objectief advies geven. En een consument die daar komt, weet al dat er Interpolis-verzekeringen worden verkocht.”
Volgens Jonkman wordt met de Vereniging FFP de financiële planner nu pas echt een belangenbehartiger voor alle geregistreerde financiële planners opgericht. “Ik ben blij dat we nu zo ver zijn. Het is net zoiets als je rijbewijs halen.”

Reageer op dit artikel