nieuws

Fraude bij negen procent van de inboedelclaims

Archief

Bij 8% tot 11% van de schadeclaims die worden ingediend op inboedelverzekeringen is sprake van fraude, zo blijkt uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Financiën. Bij de tien onderzochte verzekeraars werden in 2001 naar schatting 18.818 frauduleuze claims ingediend, waarmee een bedrag van e 19 mln gemoeid was.

Bij de tien verzekeraars, samen in inboedelverzekeringen goed voor een marktaandeel van 43%, werden in totaal 400 claims onderzocht. De gemiddelde kans dat er sprake is van fraude, kwam uit op 9%. Het in totaal ten onrechte uitgekeerde bedrag ligt volgens de onderzoekers tussen de e 11,2 mln en e 28,9 mln. Geprojecteerd op de totale inboedelverzekeringsmarkt zou het ten onrechte uitgekeerde bedrag over 2001 uitkomen op een bedrag tussen de e 26,0 mln en e 67,2 mln.
Bij de bepaling van het geschatte ten onrechte uitgekeerde bedrag maakt onderzoeker Gert van Gils van onderzoeksbureau Beleidsonderzoek en Advies (BOA) wel een kanttekening: “Het bedrag is waarschijnlijk een overschatting, omdat er te veel zaken met een hoog claimbedrag zijn onderzocht. Daardoor komt het totale bedrag hoger uit dan wanneer ook de zaken met een lager bedrag waren onderzocht. Maar het percentage frauduleuze claims is wel correct.”
Het onderzoek is onder meer uitgevoerd omdat er behoefte is aan methodes om een fraudeschatting te maken. “Onze doelstelling was om te bepalen of deze steekproefmethode werkbaar is”, zegt Van Gils. “Wij vinden van wel, maar door de tijdsdruk zijn er fouten geslopen in de steekproefneming. Onder bepaalde omstandigheden zou je een dergelijk onderzoek kunnen houden, maar een enquête is altijd de beste methode.”
Het rapport bevat geen conclusies met betrekking tot fraudebeleid en is onderdeel van een breder onderzoek naar het dark number aan frauduleuze claims. Het dark number is het deel van de fraude dat niet wordt gemeld bij de politie. “Er is onvoldoende inzicht in de omvang van verzekeringsfraude, waardoor de mogelijke werklast voor politie en justitie met betrekking tot fraudebestrijding niet bekend is”, aldus Van Gils.
Weinig aangifte
Frank van der Molen, directeur van CED Forensic, gaf een indicatie van het percentage niet-aangegeven fraudegevallen in de gehele verzekeringsbranche tijdens een tweedaagse themabijeenkomst. Volgens hem doen verzekeraars in slechts 8% van de aangetoonde fraudegevallen aangifte bij de politie. “Naast de geringe pakkans zijn financiële nood, iets terugkrijgen voor de in de loop der jaren betaalde premie en negatieve ervaringen met een verzekeraar de voornaamste drijfveren om te frauderen.”
De schade- en fraudeonderzoekstak van CED Holding organiseerde de bijeenkomst om de relaties te informeren over diverse vormen van fraude. Volgens Van der Molen wordt het fraudeprobleem alleen maar groter: “Fraude met verzekeringspenningen neemt toe, zeker nu het economisch wat minder goed gaat. Het gaat naar verwachting om circa e 500 mln. Verzekeraars zouden daar best wat meer aandacht aan mogen besteden en alerter moeten zijn op mogelijke fraude-indicatoren”.

Reageer op dit artikel