nieuws

Forse premieverhogingen bedrijfspensioenfondsen

Archief

De drie grootste bedrijfstakpensioenfondsen van ons land verhogen de premies voor volgend jaar flink. PGGM spant wat dat betreft de kroon.

PGGM, het pensioenfonds voor de zorg- en welzijnssector, verhoogt de premie voor het ouderdomspensioen met bijna 70% tot 9,8% (5,8%) van het brutosalaris minus AOW-franchise. Die franchise gaat overigens ook omhoog naar e 13.580 (13.012). Ten slotte wordt de premie voor het Flex-pensioen verhoogd tot 4,9% (4,4%). Bij PGGM zijn ongeveer 950.000 werknemers verzekerd, actief bij 14.300 zorg- en welzijnswerkgevers.
De pensioenaanspraken van de 150.000 gepensioneerden indexeert PGGM, met terugwerkende kracht vanaf 1 februari 2002, met 4,57%. Het pensioenfonds telt verder nog 400.000 ‘slapers’: mensen die in het verleden pensioen hebben opgebouwd bij PGGM en nu werkzaam zijn in een andere branche. Het belegd vermogen van PGGM lag begin dit jaar op e 49 mld. PGGM verwacht met de premieverhoging een bedrag van e 950 mln op te halen.
ABP
ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, had begin dit jaar een belegd vermogen van e 147 mld. Het pensioenfonds voor de overheid en het onderwijs telt ruim één miljoen actieve deelnemers, werkzaam bij ruim 5.000 werkgevers. Het aantal pensioengerechtigden is ruim 650.000. Volgens verwachting zal het ABP de pensioenpremie met de maximale twee procentpunt verhogen tot 15,2% (13,2%) van het brutosalaris minus de AOW-franchise (nu e 14.650). Werknemers zetten voor dit ouderdomspensioen volgend jaar 3,8% (3,3%) van hun salaris opzij, de werkgevers dragen 11,4% (9,9%) bij.
Of het ABP wederom de pensioenen indexeert – vorig jaar met 4,14% – is nog de vraag.
Metaal
Het bedrijfspensioenfonds voor de metaal en technische bedrijfstakken (BPMT) verhoogt de premie voor het ouderdomspensioen niet. Die premie is nu 17% van het brutosalaris minus AOW-franchise (e 16.960), waarvan de helft wordt betaald door werknemers en de helft door werkgevers. Wel wordt de premie voor het vroegpensioen verhoogd van 4,5% naar 6,5%. Het BPMT telt 340.000 actieve werknemers bij 31.000 werkgevers, 110.000 gepensioneerden en 595.000 slapers. Met een belegd vermogen van e 17,7 mld is het fonds in grote de nummer drie van ons land.
BPMT denkt dat de premieverhoging zo’n e 180 mln gaat opleveren en dat is niet genoeg. Daarom worden de pensioenen slechts gedeeltelijk geïndexeerd: voor de reeds ingegane pensioenen is de indexatie 1,7% in plaats van de prijsindex van 3,4% en voor de pensioenaanspraken van de actieve deelnemers is die indexatie 2,01% in plaats van de 4,02% loonindex. De halvering van de indexatie moet e 300 mln opleveren.
Het zorgpersoneel moet volgend jaar meer salaris opzij zetten voor het pensioen.

Reageer op dit artikel