nieuws

FNV en Independer richten samen tussenpersoon op

Archief

FNV Bondgenoten en de financiële vergelijkingssite en intermediair Independer richten samen een nieuwe tussenpersoon op, die de 1,2 miljoen leden van alle FNV-bonden gaat bedienen. De bondsraad, het parlement van FNV Bondgenoten, beslist vandaag over de plannen.

De nieuwe organisatie gaat in september van start met acht adviseurs. In januari volgend jaar worden op de zeven regiokantoren van de vakbond advieswinkels ingericht waar de leden terecht kunnen. Verder wordt een callcenter ingeschakeld dat leden actief benadert en vragen beantwoordt. Een speciale website ondersteunt het initiatief.
Als de bondsraad tevens akkoord gaat met de plannen voor het oprichten van twintig vakbondcentra, dan krijgt de nieuwe tussenpersoon meteen landelijke dekking. Want ook daar zullen dan advieswinkels ingericht worden.
De advieswinkels op de regiokantoren worden bemand door een adviseur en door kaderleden van de bond. Leden worden door deze kaderleden wegwijs gemaakt op de internetsite. De kaderleden analyseren de vraag van de klant. Betreft het een productvraag dan kan het lid via de website of het callcenter geholpen worden. Heeft het lid behoefte aan advies, dan kan ter plekke een afspraak met een adviseur gemaakt worden. In de winkel worden ook concrete producten, zoals cd-roms over het pensioengat beschikbaar gesteld.
Analyses
Het is niet nieuw dat de FNV verzekeringen biedt aan haar leden. De FNV-autoverzekering ondergebracht bij Proteq is redelijk bekend. Wat wel nieuw is, is dat de FNV de leden nu analyses van de eigen financiële situatie aanbiedt. Vervolgens kan dat leiden tot een advies over oplossingsrichtingen. Leden kunnen zelf producten vergelijken op kwaliteit en prijs. Het product kan via de nieuwe tussenpersoon, die voorlopig als werktitel Financieel Advies heeft, gesloten worden. Het productaanbod beperkt zich niet meer tot huisleverancier Proteq, maar biedt producten van iedere verzekeraar.
Leden zullen ondersteund worden bij het maken van keuzes binnen collectieve afspraken. Projectleider Dick van Huizen noemt als voorbeeld de cao à la carte die steeds meer ingevoerd wordt. Ook op het terrein van pensioenen en over de besteding van pensioengelden kunnen de leden advies inwinnnen en producten aangereikt krijgen. Ten slotte wil de FNV zich profileren door bundeling van inkoopkracht. “Wij willen banken en verzekeraars uitnodigen speciale aanbiedingen voor FNV-leden te ontwikkelen.”
De professionele mensen binnen de eigen organisatie zullen door adviseurs van de tussenpersoon voorzien worden van informatie. “Wij willen onze onderhandelaars steunen op het gebied van financiële voorstellen die zij onder ogen krijgen, bijvoorbeeld over de WAO, spaarloonregelingen et cetera.
Nieuwe leden
De activiteiten van de FNV richten zich niet alleen op bestaande leden. Doel is ook door het bieden van deze diensten nieuwe leden aan te trekken. “Je moet deze plannen zien in het kader van de heroriëntatie die zich binnen de vakcentrale afspeelt. Als we op de oude voet doorgaan en ons niet aanpassen aan de maatschappelijke ontwikkelingen dan bestaan we over tien jaar niet meer”, zegt Van Huizen.
Niet-leden kunnen tegen marktconforme prijzen de diensten van de FNV afnemen. Wil men echter ook genieten van de voordelen dan zal men lid moeten worden van de FNV.
FNV Bondgenoten is verder in overleg met de collegabonden over samenwerkingsverbanden. “Wij zijn prima in staat om voor bijvoorbeeld de kappersbond een verzekeringspakket op maat te bieden. Bovendien scheelt het in de kosten, als meerdere bonden meedoen met het initiatief.”
FNV Bondgenoten wil het geld dat verdiend wordt met het sluiten van verzekeringen, zoals de provisie-inkomsten en het geld dat met eventuele leads binnenkomt, na aftrek van de kosten doorsluizen naar de leden. De nieuwe tussenpersoon zegt zich te willen onderscheiden door “transparantie en onafhankelijkheid”. “Wij hebben niet de behoefte om de concurrentie aan te gaan met andere tussenpersonen.”
Schaalgrootte
Voor de tussenpersoon Independer biedt de samenwerking met FNV Bondgenoten vooral schaalgroottevoordelen. “Wij kunnen nu met nóg grotere snelheid de leven- en pensioenkant ontwikkelen. Het biedt eveneens de mogelijkheid om onze producten via de traditionele distributiekanalen, zoals winkels, aan te bieden”, aldus Independer-directeur Edmond Hilhorst.
Independer, dat sinds november vorig jaar al zes eigen adviseurs in dienst heeft en daarmee haar puur virtuele adviesfunctie heeft verloren, gaat nu het adviseurkorps uitbreiden.

Reageer op dit artikel