nieuws

Fiscus accepteert doorlopende provisie

Archief

De Belastingdienst Eindhoven heeft een gespreide fiscale afrekening van doorlopende provisie geaccepteerd bij Bureau Barnhoorn.

Barnhoorn was de man die september vorig jaar (zie AM 18, pag. 1) de discussie aanzwengelde over de fiscale behandeling van doorlopende provisie. Naar aanleiding van zijn praktijkgeval nam de fiscus in eerste instantie de houding aan om doorlopende provisie in één keer fiscaal af te rekenen. Het argument daarvoor was dat de werkzaamheden voor het totstandkomen van een levensverzekering plaatsvinden in het aanvangsjaar en dat van enige nazorg eigenlijk geen sprake is.
Na veel ophef in de branche besloot staatssecretaris Steven van Eijck van Financiën in een brief duidelijkheid te scheppen. Daarin staat dat doorlopende provisie fiscaal opgevoerd mag worden in het jaar waarin deze wordt ontvangen, mits de tussenpersoon kan aantonen dat jaar ook daadwerkelijk werkzaamheden te hebben verricht die gerelateerd zijn aan de in dat jaar ontvangen provisie. Barnhoorn, die bij verzekeringsproducten als enige beloningsvorm doorlopende provisie kent, is daarin kennelijk geslaagd. “Ik heb bijvoorbeeld één keer per jaar overleg met al mijn klanten. En ik heb betoogd dat tijdens zo’n gesprek alle lopende posten van die klant worden geëvalueerd.”
Barnhoorn weet dat hij gelukkig mag zijn met de fiscale goedkeuring van gespreide afrekening van doorlopende provisie. “Van mijn inspecteur heb ik begrepen dat enkele tussenpersonen in de regio Eindhoven wel ineens zijn belast voor doorlopende provisie, omdat zij geen werkzaamheden konden aantonen ná het aanvangsjaar.” De staatssecretaris nam in zijn brief al een voorschot op de diverse manieren van fiscale behandeling. Van Eijck: “De Belastingdienst zal steeds aan de hand van de feiten (de feitelijk verrichte of nog te verrichten werkzaamheden) per individueel geval beoordelen of heffing over de provisie moet plaatsvinden in het eerste jaar of ook in de latere jaren waarin de provisie wordt betaald”.

Reageer op dit artikel