nieuws

Financiën gedoogt geen vertraging bij koopsommen uit 2000

Archief

Het ministerie van Financiën heeft de Consumentenbond meegedeeld dat ná 1 januari verwerkte lijfrente-overeenkomsten niet voor de oude premie-aftrek (van f 6.179) in aanmerking komen.

De bond had om uitstel van de ‘lijfrente-aftrektermijn’ gevraagd tot 1 februari 2001, met het oog op administratieve vertragingen bij tussenpersonen en/of verzekeraars. Die heeft er in diverse gevallen toe geleid dat de overeenkomst officieel pas in 2001 tot stand kwam, terwijl de premie al voor de jaarwisseling was betaald. Volgens de gangbare belastingregels, nu dus nogmaals bekrachtigd door Financiën, mag de betaalde premie dan alleen in 2001 van het belastbare inkomen worden afgetrokken.
In de ConsumentenGeldgids raadt de bond consumenten aan om de tussenpersoon aansprakelijk te stellen voor de te lijden schade. In een persbericht geeft Consumentenbond-medewerker Rob Goedhart een iets genuanceerder beeld. “Voor degenen bij wie aftrek in 2000 wordt geweigerd, lijkt het ons niet meer dan redelijk om met de tussenpersoon en/of verzekeraar af te spreken dat de zaak wordt teruggedraaid.” Daarbij moet de betaalde koopsom met rentevergoeding worden terugbetaald, zo vindt Goedhart. “Pas als dat niet mocht lukken, dan moet de partij die verantwoordelijk is voor de fout – tussenpersoon of verzekeraar – aansprakelijk worden gesteld. De consument mag namelijk niet de dupe worden van deze omissie.

Reageer op dit artikel