nieuws

Federatie nog steeds op zoek naar directeur

Archief

De Federatie van Assurantieclubs is er nog niet in geslaagd een nieuwe parttime-directeur te vinden die de ambitieuze plannen van de Federatie vorm moet geven.

“Er zijn al een aantal kandidaten de revue gepasseerd en tot op heden hebben we nog niet iemand kunnen vinden die voldeed aan de eisen die we stellen”, aldus Federatie-voorzitter Jan Muller. Muller maakt zich daarover vooralsnog geen zorgen. “Hierdoor mogen de plannen niet stagneren. We gaan door met de reflectanten die zich bij ons melden en vooralsnog zal het bestuur ad interim de directietaken op zich nemen.”
Er is inmiddels wel overeenstemming met de assurantieclubs over de wijze van financiering van de plannen. In mei van dit jaar gingen de clubs akkoord met de plannen van de Federatie voor het optuigen van een professionele organisatie die zich weer nadrukkelijk met opleidingstaken gaat bezighouden. Onderwerp van discussie was echter de wijze waarop de plannen van de Federatie gefinancierd moesten worden. Over twee jaar uitgesmeerd komen de plannen op een bedrag uit van ( 700.000. Twee mogelijkheden passeerden de revue. De eerste was dat de clubs een percentage van het eigen vermogen bijdragen. De tweede mogelijkheid was dat de bijdrage gekoppeld werd aan het aantal leden van de club. Er is gekozen voor een compromis: er zal een bijdrage gevraagd worden die deels gebaseerd is op het eigen vermogen en deels op het aantal leden. “Voorlopig is dat echter nog niet aan de orde. De Federatie zelf heeft de beschikking over werkkapitaal dat eerst aangesproken zal worden”, aldus Muller.
Het optuigen van een professioneel secretariaat zou op een oor na geveld zijn. Volgens Muller kan op zeer korte termijn deze functie ingevuld worden en kan men van start met de voorbereiding van de plannen. Ook over de locatie is Muller optimistisch, ook al doet hij daar nog geen uitspraken over. “We hebben wel al een locatie gevonden, maar ik kan nog niet zeggen waar, omdat de laatste puntjes nog op de i gezet moeten worden.”
Een ander belangrijk onderdeel in de plannen van de Federatie is de samenwerking met andere partijen in de branche. “Wij gaan onze positionering neerleggen bij de branchepartijen, waarbij we nadrukkelijk zoeken naar vormen van samenwerking.” Met branchepartijen doelt Muller op onder meer op de brancheorganisaties NBVA, NVA en het Verbond van Verzekeraars.
De Goudse
De leden van de Goudse Assurantieclub hebben besloten de club met onmiddellijke ingang te ontbinden. “De Federatie heeft ambitieuze plannen en je moet je afvragen of je daar als klein clubje wel geschikt voor bent. Dat was echter niet leidend in onze besluitvorming”, vertelt secretaris-penningmeester Sjoerd van den Hoogen.
Het teruglopende aantal leden gaf de doorslag. In 1996 telde de Goudse nog 550 leden, nu nog ongeveer 190. “Onze leden worden doodgegooid met activiteiten georganiseerd door verzekeraars en brancheorganisaties. Dan hebben ze geen zin meer ook nog naar een activiteit van de assurantieclub te komen. Fuseren met de Haagse, Utrechtse of Rotterdamse assurantieclub was niet echt een optie, dus hebben we na overleg besloten de club op te heffen.”
De leden van de Goudse Assurantieclub hebben een brief van Van den Hoogen ontvangen met een strookje waarop ze kunnen aangeven bij welke assurantieclub zij zich willen aansluiten. Gezien de locatie komen de Haagse, Utrechtse, Rotterdamse of de Leidse assurantieclub in aanmerking. “Men heeft tot 9 november de tijd om dat aan te geven en dan regel ik alles. Tot op heden heb ik maar zeven reacties retour gekregen”, vertelt Van den Hoogen.
Federatie-voorzitter Jan Muller betreurt het opheffen van de Goudse Assurantieclub. “Het is altijd jammer als zo iets gebeurt. Maar rationeel gezien is het een juist besluit. Verder zitten ze tussen Den Haag en Rotterdam in, die beide een groot aantal leden hebben. Dan kan je je afvragen of je als autonoom clubje ook voor de toekomst bestaansrecht hebt.”
Volgens Muller zijn er niet nog meer clubs die er binnenkort mee ophouden. Vorig jaar hief Assurantieclub Deventer e.o. zich ook op wegens toenemend ledenverlies.

Reageer op dit artikel