nieuws

Faillissement Monuta-deelneming

Archief

De Nederlandse Culturele Uitvaartverzorging (NCU), een 50%-deelneming van Monuta, is failliet verklaard.

Monuta kocht de aandelen – van directeur/eigenaar Dawoed Poese – in de zomer van 1999, toen NCU in Den Haag de eerste multiculturele uitvaartwinkel opende. In de winkels werden onder meer speciale uitvaartverzekeringen (de Monuta Multiculturele Uitvaartverzekering) verkocht. Later volgde een winkelvestiging in Rotterdam.
Volgens Monuta-directielid René Wingelaar heeft de Apeldoornse uitvaartverzekeraar “een aanzienlijk verlies” geleden door het faillissement. Hij wil dat niet specificeren. Reden voor het omvallen van NCU is volgens hem de voortdurende onenigheid over het beleid met Poese. “Er zijn extreme financiële tekorten ontstaan”, zo zegt hij. Volgens Wingelaar gaat Monuta wel door met multiculturele uitvaarten. “Maar dan als afdeling van ons eigen uitvaartbedrijf. We doen dat mede om goed invulling te geven aan de inmiddels door ons verzekerde uitvaarten.”

Reageer op dit artikel