nieuws

Failliete Londema investeerde riskant

Archief

Het faillissement van assurantiekantoor Londema is mede veroorzaakt, doordat er riskant is geïnvesteerd. Dit blijkt uit het verslag van de curator.

In zijn faillissementsverslag schrijft curator mr. W.E. Merens dat Londema Assurantiekantoor Begrafenisonderneming in Capelle aan den IJssel uit assurantiebemiddeling vorig jaar een omzet haalde van e 1 mln en in de eerste helft van dit jaar van e 0,7 mln. Het uitvaartbedrijf had een omzet van respectievelijk e 14.000 en e 12.000. “De resultaten belopen volgens deze voorlopige cijfers respectievelijk e 1,7 mln en e 0,9 mln negatief.” Het kantoor had 44 personeelsleden en dit aantal was gebaseerd “op een gunstige omzetontwikkeling die is uitgebleven” (zie ook AM 18, pag. 41 en AM 19 pag. 6). “Voorts zijn aanmerkelijke bedragen in rekening-courant opgenomen en riskant geïnvesteerd (…) Verzekeringsmaatschappijen waarmee met name werd gewerkt, Zurich en Winterthur, hebben hierop in 2002 ingegrepen en tijdelijk het management overgenomen. Later is als nieuwe aandeelhouder en bestuurder aangezocht P&T Holding, die voor e 1 de aandelen heeft overgenomen en vervolgens surseance aangevraagd (…) de rekening-courant bij ING Bank beloopt debet e 110.000, de rekeningcourant-vordering van de diverse verzekeraars beloopt debet e 583.000, overige crediteuren hebben e 149.000 te vorderen, Zurich en Winterthur hebben leningen verstrekt ad pro saldo e 1 mln en e 273.000.”
In het verslag staat voorts dat “P&T Holding heeft meegedeeld de bedrijfsactiviteiten te willen voorzetten” en “dat de activiteiten en de verzekeringsportefeuilles zo spoedig mogelijk worden overgedragen” en dat “voor de verzekeringsportefeuilles de waardes zullen worden aangehouden die de maatschappijen inmiddels hebben opgegeven”.

Reageer op dit artikel