nieuws

FAB-Assuradeuren in oktober al helemaal over op de euro

Archief

FAB-Assuradeuren in oktober al helemaal over op de euro

FAB-Assuradeuren, het volmachtbedrijf van de intermediair-franchiseketen FAB, gaat per 1 oktober volledig over op de euro. Het bedrijf maakt daarbij dankbaar gebruik van de faciliteiten die in de aanloop naar het nieuwe jaar door de banken worden geboden.
“Met deze beslissing loopt FAB-Assuradeuren dus ruim vooruit op de ontwikkelingen zoals deze u in het laatste kwartaal door de maatschappijen, systeemhuizen en dergelijke zullen overkomen”, aldus FAB in haar uitgave ‘Deelnemersnieuws’.
FAB-Assuradeuren noteert al geruime tijd de polisoverzichten, verzekerde bedragen en premies in euro’s. “Tot op heden ontvangt u de provisie en de klant zijn nota nog in guldens. Per 1 oktober verdwijnt dat laatste en heeft zowel u als uw klant een vol kwartaal gewentijd aan de invoering van de euro per 1 januari a.s.”
Per 1 oktober zal het assuradeurenbedrijf niet alleen voor incasso en provisie-afreking op de euro overgaan; ook de betalingen zullen vanaf dat moment in euro’s geschieden. “Tot 1 januari a.s. bemiddelen de banken in de zogenaamde conversie tussen euro en gulden voor de rekeningen van uw klanten”, licht FAB toe.
Met ingang van 1 oktober zullen vanzelfsprekend alle aanvraagformulieren van FAB-Assuradeuren in euro’s verschijnen. Ze zijn via de website te downloaden.
Derde peiling PVK
De verzekeraars die op 1 mei nog niet gereed waren met de voorbereidingen op de komst van de euro, moeten vóór 14 september weer een overzicht van hun stand van zaken aan de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) rapporteren. Dit gebeurt aan de hand van een enquêteformulier dat zij medio augustus van de PVK hebben ontvangen. Deze enquête (‘Toezichtsonderzoek euro III’) heeft als peildatum 1 september 2001.
Eurotips voor het assurantiekantoor (5)
Door Stoffel van Almkerk
Op deze ‘euro-pagina’ van AM besteedt Anva-directeur Stoffel van Almkerk, voorzitter van de POR-Euroconversiecommissie, telkens aandacht aan een aantal zaken rondom de euro. Ditmaal wordt de communicatie van het intermediair met de klant onder de loep genomen.
Het product verzekeringen heeft bij de consument een lage attentiewaarde. Daarom kan het intermediair zijn toegevoegde waarde vaak pas echt bewijzen als er advies wordt gevraagd of als er schade wordt geleden. De overgang naar de euro biedt een extra mogelijkheid. Door simpelweg op incassodocumenten en polisbladen naast de guldensbedragen de waarde in euro’s te vermelden, levert u al extra service aan de klant. Alleen de weergave van het totaalbedrag in euro’s is al voldoende.
Gewenningsinformatie
Door deze ‘gewenningsinformatie te presenteren sluit u overigens aan bij het convenant dat de Consumentenbond en de georganiseerde detailhandel in Nederland hebben gesloten. Zij hebben afgesproken het midden- en kleinbedrijf te adviseren om vanaf 1 juli 2001 naast prijzen in guldens ook de prijs in euro’s te vermelden. Als je door een winkelstraat loopt, kun je overigens constateren dat veel winkeliers aan deze oproep gehoor hebben gegeven. Juist zij die het niet doen, vallen in negatieve zin op. De verzekeringsbranche mag daarbij in mijn ogen niet achterblijven en dient de klant goed te informeren.
Informatie
Een goede communicatie met de klant gaat verder dan alleen gewenningsinformatie te verstrekken. Het verdient aanbeveling om ook de gevolgen van de overgang naar de euro schriftelijk te communiceren. Het is goed voor de polishouder om te weten, dat bestaande contracten van rechtswege overgaan in euro’s, dat voorwaarden en premies gelijk blijven en dat zij om die reden ook geen nieuwe documenten krijgen. Pas bij prolongatie of mutatie komt er een nieuw polisblad of -aanhangsel.
Maak daarbij van de gelegenheid gebruik om op andere gevolgen van de conversie te wijzen, zoals het ontstaan van zogenoemde “vuile euro’s”. Een eigen-risicobedrag van bijvoorbeeld ( 300 wordt e 136. Minder mooi afgeronde bedragen zijn bij een conversie die geen financiële consequenties mag hebben, nu eenmaal niet te vermijden.
Ook is het van belang te vertellen dat de verzekeringsbranche niet alle bedragen tot 2 eurocent nauwkeurig converteert. Bedragen die nu in hele guldens worden vermeld staan straks ook in hele euro’s op documenten.
Offertes
Hoe dichter de jaarovergang en daarmee de conversiedatum nadert, hoe vaker het zal voorkomen dat in offertes met eurobedragen moet worden gewerkt. U laat daarmee niet alleen de klant wennen aan bedragen die later worden geïncasseerd, maar ook op het kantoor went men alvast aan de waarde van de euro. Dit is voor u en uw personeel of collega’s, die dagelijks met financiële producten bezig zijn, een groot bijkomend voordeel.

Reageer op dit artikel