nieuws

Ex-franchisenemers Hypotheek Visie in gelijk gesteld

Archief

Het gerechtshof heeft bepaald dat Hypotheek Visie aan twintig vertrokken franchisenemers bijna drie ton aan ten onrechte geïncasseerde provisie moet terugbetalen. De ex-franchisenemers waren een procedure gestart tegen de keten vanwege een ingrijpende formulewijziging.

De grondslag voor het geschil was een nieuw plan, waarbij de franchisenemers geen winstdeling meer zouden ontvangen en meer moesten gaan betalen voor marketingkosten. De bijdrage ging van e 1.134 per maand per franchisenemer naar e 20.420 per jaar per kantoor. Verder werd de inspraak van de deelnemers verkleind en werd de automatisering gecentraliseerd, waardoor de franchisenemer zijn klantenbestand moest afstaan. Als de franchisenemers niet akkoord gingen met de wijzigingen, werd het contract eenzijdig opgezegd. Daarop zijn 22 franchisenemers een arbitragezaak gestart die twee jaar heeft geduurd.
Het gerechtshof heeft uiteindelijk geoordeeld dat de formulewijziging niet doorgevoerd had mogen worden. De verhoging van de marketingbijdrage moet worden teruggedraaid. Verder is bepaald dat de wijzigingen in de franchiseovereenkomst dermate groot waren, dat daardoor een andere formule zou ontstaan. De franchisenemers hoefden daarmee geen genoegen te nemen en hadden het recht de overeenkomst te beëindigen, oordeelt de arbitragecommissie. Hypotheek Visie, dat geen exitregeling in de overeenkomst heeft opgenomen, moet e 280.000 aan ten onrechte ontvangen provisie terugbetalen en de arbitragekosten à e 65.000 betalen. Tussen Hypotheek Visie en Finenzo, een nieuwe keten van oud-franchisenemers, loopt nog een procedure over andere onderwerpen.

Reageer op dit artikel