nieuws

Eurotips voor het assurantiekantoor (7)

Archief

Anva-directeur Stoffel van Almkerk, voorzitter van de POR-Euroconversiecommissie, besteedt op deze europagina van AM telkens aandacht aan een aantal zaken rondom de euro. Dit keer komen de adviezen van de POR-commissie aan bod.

Uit reacties die ik krijg op de eurotips die maandelijks in dit blad verschijnen, maak ik op dat er nog steeds veel onzekerheid is over de procedure met betrekking tot de euroconversie rond 1 januari. Daarom is het goed om in deze rubriek nog eens aandacht te besteden aan de adviezen die de POR Euroconversiecommissie in de branche heeft neergelegd.
Vrijwel alle maatschappijen en systeemhuizen die programmatuur moeten ontwikkelen voor deze valutaconversie, hebben aangegeven deze adviezen op te volgen en zich aan de voorgestelde procedures te houden.
Met betrekking tot de elektronische communicatie is zoals bekend, afgesproken een zogenaamd ‘Big Bang scenario’ te volgen. Concreet betekent dit dat tot 1 januari in guldens wordt gecommuniceerd en daarna in euro’s.
Conversie
Voor de daadwerkelijke conversie van bestandsgegevens is afgesproken dat verzekeraars converteren tussen de uitvoering van de prolongatie van december en die van januari. In de praktijk zal dat in de maand november zijn. Het intermediair doet dit een maand later, vóór de uitvoering van de februariprolongatie, maar ná de uitvoering van de januariprolongatie. Dat is begin januari. Dat biedt overigens het intermediair de gelegenheid om, voorafgaand aan de conversie naar de euro, eerst de financiële administratie bij te werken.
Door eerst alle bankafschriften van de maand december te boeken, dan te converteren en vervolgens de boekhouding van januari te openen, bereikt men naar mijn mening de beste scheiding tussen de administratie van het jaar 2000 en die van 2001.
Papier
Met betrekking tot de documenten van de januariprolongatie is het advies van de POR-commissie om de output van de januariprolongatie in euro te vervaardigen. Print daarom de incassodocumenten (ook de nieuwe OLA; de Optisch Leesbare Acceptgiro), de borderellen en rekeningen-courant in euro’s. Deze hebben immers te maken met het financiële jaar 2002, het jaar waarin de verslaggeving in euro plaatsvindt.
Met betrekking tot het betalingsverkeer is vermeldenswaard dat er nog met guldenopdrachten gewerkt kan worden tot 28 januari 2002. De gulden is tot die datum een wettig betaalmiddel. Het lijkt echter logisch om parallel aan de boekhouding ook voor het in- en excasseren per 1 januari over te gaan op euro’s. De in 2001 verzonden incasso’s met de OLA die in guldens zijn geprint, worden overigens nog door de banken verwerkt tot 1 april 2002.
Ketentest
De POR-Euroconversiecommissie heeft in de zomermaanden een zogenoemde ketentest uitgevoerd. De hiervoor geschetste situatie is in de praktijk getoetst door maatschappijen en systeemhuizen met behulp van een set gefingeerde polisgegevens. Maatschappijen stuurden hiertoe prolongatieberichten en de bijbehorende papieren output voor de maanden december 2001, januari en februari 2002 naar systeemhuizen ter verwerking door het betreffende administratiepakket. De belangrijkste conclusie uit de test is dat met de door de POR-commissie geformuleerde richtlijnen een foutloze en voorspelbare overgang naar de euro kan worden bewerkstelligd. Een geruststellende gedachte voor alle betrokken partners in onze branche.
Stoffel van Almkerk: “Er is nog veel onzekerheid bij tussenpersonen over de procedure rondom de euroconversie”.

Reageer op dit artikel