nieuws

Europese riskmanagers pleiten voor gezamenlijke aanpak terreurdekking

Archief

De federatie van Europese riskmanagementorganisaties (Ferma) wil de dekking van het terrorismerisico door de Europese landen gezamenlijk laten dragen. Deze wijze van verzekeren zou later ook moeten gaan gelden voor andere moeilijk te verzekeren risico’s.

Bij de Ferma zijn negen landen aangesloten: Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Spanje, Italië, Denemarken en Zwitserland. De organisatie meent dat oplossingen op nationaal vlak, zoals de Britse Pool Re en de Centrale Kas voor Herverzekering in Frankrijk, niet voldoende zijn voor de dekking van het terreurrisico. In plaats daarvan zou het risico verdeeld moeten worden over diverse Europese landen. In een latere fase zouden ook risico’s als natuurrampen op deze wijze moeten worden gedekt.
Los van stuurgroep
Eric Bloem, voorzitter van de Nederlandse riskmanagementorganisatie Narim, kan nog niet aangeven hoe die dekking dan concreet ingevuld gaat worden. “Men probeert het in Brussel op Europees niveau in te steken en dan is het natuurlijk belangrijk dat op nationaal niveau goed contact wordt gezocht met de regering.” De stuurgroep die het Verbond van Verzekeraars heeft ingericht om een oplossing te vinden voor de terreurdekking, staat volledig los van het Ferma-initiatief. “Dat is een ander verhaal”, aldus Bloem. “Onze gedachte daarbij is: ‘o jee, die gaan weer net zo reageren als met die overstromingen: met een soort vangnetregeling’. Daar zitten wij niet op te wachten.”
Een woordvoerder van het Verbond onderstreept het internationale karakter van de problematiek. “De internationale component is belangrijk. Maar de verzekeringssituatie verschilt nogal per land. Daarom is het ook niet mogelijk om voor alle landen met dezelfde oplossing te komen. De schade die door de aanslagen van 11 september is geleden, is gewoon gedekt. Het gaat er nu om een oplossing te vinden die de continuïteit van verzekeraars en herverzekeraars veiligstelt”. Over de voortgang van de werkzaamheden van de stuurgroep doet het Verbond nog geen mededelingen.

Reageer op dit artikel