nieuws

Directielid DBV leidt assurantiekantoor

Archief

Ronald Tiemessen, commercieel directeur van DBV Leven, bouwt in Veenendaal aan de groei van een nieuw assurantiekantoor BeSave. Naast assurantiebemiddeling behoort ook de participatie in bemiddelingsbedrijven tot de bedrijfsactiviteiten.

BeSave is september vorig jaar van start gegaan en telt acht medewerkers. Volgens Tiemessen houdt zijn bedrijf zich louter bezig met assurantiebemiddeling en wel in brede zin. Op de internetpagina, die daags na een telefoontje van AM uit de lucht was gehaald, werden alleen levenproducten aangeboden.
In het handelsregister staat “het deelnemen in, directie voeren over en adviseren van andere ondernemingen” als bedrijfsactiviteit aangegeven. Volgens Tiemessen zal “mogelijk worden geparticipeerd in andere assurantiekantoren als zich wat leuks voordoet”. Vooralsnog beperkt BeSave zich volgens hem tot assurantiebemiddeling.
Volgens collega-directeur Marcel Nijholt, vanuit het hoofdkantoor van DBV in Zeist, is de bedrijfsomschrijving “standaard”. “BeSave is een pure bemiddelaar”. Volgens Nijholt is BeSave een initiatief van Tiemessen en heeft DBV voor de financiën gezorgd.
BeSave is niet de enige captive van DBV. In Bunnik huist het landelijk actieve Happy Service Verzekeringen (95 medewerkers). Op hetzelfde adres als DBV’s hoofdkantoor zetelt Mediflex Assurantiën, dat ruim een jaar geleden nog als direct-writer actief was onder de naam Adviescentrum Koopsommen. Verder is er nog een SER-inschrijving voor Vitre Vite. Nijholt: “Vitre Vite is geen tussenpersoon. De aankoop van die BV heeft nog te maken met Stichtse Glas en wordt nu als vehikel gebruikt voor het hypotheekbedrijf.” In de jaarrekening van DBV staat nog een vordering op Vitre Vite opgenomen van f 48,4 mln.
Jaarcijfers
DBV Leven heeft vorig jaar een noemenswaardige groei gerealiseerd. De omzet steeg tot f 288 (248) mln, voornamelijk dankzij 20% hogere premie-inkomsten van f 225 (188) mln. De periodieke premies stegen met 11% tot f 128,7 (116,0) mln, waarvan f 5,0 (3,8) mln uit collectieve polissen. De koopsompremies stegen met 34% tot f 95,9 (71,6) mln. Daarvan was f 37,9 (16,7) mln afkomstig van beleggingsverzekeringen.
Directievoorzitter Bob Westra is tevreden dat de “grote nieuwe productie en de daarbij behorende lasten niet hebben geleid tot een afname van de winst”. De nettowinst kwam licht hoger uit op f 5,2 (5,1) mln en is toegevoegd aan het eigen vermogen dat nu f 48,2 mln bedraagt. De aanwezige solvabiliteit is met f 81,9 mln 2,3 keer zo hoog als vereiste.
De kosten van DBV Leven stegen fors van f 24,6 mln naar f 32,0 mln. Provisies vormden de grootste kostenpost met f 11,9 (7,0) mln, gevolgd met de personeelskosten voor de (gemiddeld) 84 medewerkers: f 10,6 (8,2) mln.

Reageer op dit artikel