nieuws

Delta Lloyd wijzigt zorgverzekeringen

Archief

Delta Lloyd, Ohra en Nuts gaan de tandartspolissen harmoniseren. Ohra brengt wijzigingen aan in de ziektekostenverzekering.

Bij het ZorgBewustPlan, de courante ziektekostenverzekering van Ohra, wordt begin volgend jaar de mogelijkheid ingevoerd om te kiezen voor geen eigen risico. Ook is het dan mogelijk aanvullend een klassedekking te sluiten (2a of 2b). Het ZorgBewustPlan is er in drie varianten: BasisPlan, PlusPlan en TotaalPlan. Bij het PlusPlan en het TotaalPlan wordt de kraamzorguitkering opgetrokken van e 912 (maximaal acht dagen) naar e 1.200 (maximaal acht dagen).
Een belangrijke wijziging is verder het optrekken van de vergoedingen voor alternatieve geneeswijzen. Bij het PlusPlan wordt straks maximaal e 35 (e 23) per consult vergoed met een maximum van e 455 (e 454). Bij het TotaalPlan is dit e 35 (e 23) met een maximum van e 910 (e 908).
De dekking tandheelkunde voor kinderen tot achttien jaar wordt bij het PlusPlan opgetrokken tot een 100%-vergoeding (75%-vergoeding) met een maximum van e 200 (e 227). Bij het TotaalPlan is dit 100% respectievelijk e 400 (75% resp. e 454).
Het staat nog niet vast of Ohra op 1 januari bestaande polissen omzet of dat de oude versie blijft bestaan. Ook heeft Ohra nog geen beslissing genomen over de betreffende premies voor 2003.
Tandartsdekkingen
Onder de noemer TandenGaafVerzekering harmoniseren Delta Lloyd, Ohra en Nuts de tandartsdekkingen. De polissen vergoeden straks 100% van de kosten in plaats van 75%. Het product kan worden gesloten in vijf versies. Het verschil zit in de maximumdekking. Gekozen kan worden voor een maximumdekkingssom van e 230, e 350, e 475, e 950 of e 1.900. Uitsluitend bij het ziekenfonds Nuts kunnen genoemde dekkingen ook worden gesloten zonder een dekking voor techniekkosten. Voor collectiviteiten worden andere dekkingen gehanteerd.

Reageer op dit artikel