nieuws

Delta Lloyd combineert ziektekosten en ziekteverzuim

Archief

Onder de noemer Ziektekosten & Ziekteverzuim combineert Delta Lloyd nu een bestaande collectieve ziektekostenverzekering met een bestaande ziekteverzuimverzekering.

Een voordeel van het gecombineerde product – dat begin 2004 kan worden gesloten – is volgens Delta Lloyd, dat de verzuimperiode wordt bekort. Doordat het gehele verzuim- en reïntegratietraject in één hand is, kan snel worden geïntervenieerd. Delta Lloyd maakt hiervoor gebruik van de eigen dienstverlener VerzuimEffect. “Doordat VerzuimEffect de coördinatie van de reïntegratietrajecten uitvoert, wordt de terugkeer van de zieke werknemer efficiënter geregeld. VerzuimEffect kan de vaak tijdrovende afstemming over financiering van behandeltrajecten met andere verzekeraars achterwege laten. Dat betekent een extra tijdwinst van enkele dagen.”
De ziektekostenverzekering in het combinatieproduct betreft het bestaande product Collectief op Maat. Bij de verzuimverzekering kan worden gekozen voor het bestaande conventionele product of de bestaande stop-lossdekking.
VerzuimEffect
Via VerzuimEffect krijgt de werkgever de nodige reïntegratieoplossingen aangeboden. Normaliter is een deel van deze diensten op het ziektecontract en een deel op het conventionele verzuimcontract meeverzekerd. Het gaat hierbij onder meer om ziek- en herstelmeldingen (incl. arbodienst) via de website www.verzuimeffect.nl, wachtlijstgarantie (ziekenhuisbehandeling binnen twee weken), casemanagement Poortwachter, conflictbemiddeling, rugklachtbehandeling, interventie bij psychische klachten, preventiecursussen (zoals stoppen met roken), vervoersdiensten (vervoer bij tijdelijke immobiliteit), arbeidsdeskundige dienstverlening en dottergarantie (behandeling binnen drie dagen). Voorts biedt VerzuimEffect de werknemers verhaalsrechtsbijstand bij persoonlijke schade, loonschade en smartengeld in verband met een aansprakelijke daad. Ook geeft VerzuimEffect de werkgever voorlichting over subsidiemogelijkheden bij reïntegratie.
Bij het conventionele verzuimproduct is de dienstverlening van VerzuimEffect gratis. De werkgever is dan wel verplicht de ziek- en herstelmeldingen via VerzuimEffect tijdig door te geven. Na een kosten-batenanalyse bekijkt VerzuimEffect of en in hoeverre Delta Lloyd bijdraagt in de kosten van het reïntegratietraject. Bij de stop-lossvariant geeft VerzuimEffect gratis adviezen maar kunnen de diensten van VerzuimEffect worden afgenomen tegen kostprijs van e 110 per uur.
Doelgroep
Delta Lloyd ziet als doelgroep voor het gecombineerde product bedrijven met 5 tot 50 werknemers. Een collectiviteit bestaat bij Delta Lloyd uit verzekeringen voor tenminste 5 werknemers, waarvan er tenminste 1 particulier verzekerd moet zijn. Kleinere bedrijven kunnen voor het verzuim zowel het stop-lossproduct sluiten als het conventionele product.
Onder het motto ‘Eerste Hulp bij Omzetvergroting’ heeft Delta Lloyd een mailing de deur uitgedaan aan 180 intermediairs die zich bezighouden met employers-benefits.
Bij bedrijven die het nieuwe product sluiten, krijgen de werknemers (eenmalig) een stoelmassage.

Reageer op dit artikel