nieuws

Dela verkoopt 3.000 polissen via internet

Archief

Dela heeft vorig jaar zo’n drieduizend uitvaartverzekeringen verkocht via internet. Dat is 6% van de nieuwe polissen. “En dat percentage is stijgende” zegt marketingmanager Ingrid Trum.

Het aantal van drieduizend betekent een flinke verbetering ten opzichte van 2001, toen rond de tweeduizend natura-uitvaartpolissen over de internetbalie gingen. Eerder maakte Dela in 1999 nog eens melding van de internetverkoop; in dat jaar ging het om vijfhonderd polissen.
Volgens Dela sluiten via www.dela.nl met name jonge, welgestelde mannen (gemiddelde leeftijd 28 jaar) voor zichzelf en hun gezin een uitvaartverzekering. Bij andere distributiekanalen (adviseurs en direct marketing) ligt die leeftijd hoger en sluiten meer vrouwen een polis.
Op de internetsite kunnen verzekerden gegevens wijzigen en vragen stellen. Specifieke informatie over de uitvaart biedt Dela op een aparte website: www.uitvaartkompas.nl. Hier kunnen mensen ook een persoonlijk kompas met wensen rond de eigen uitvaart samenstellen. Dela overweegt als bewaarder van deze wensen te gaan optreden, analoog aan het initiatief Scenarium van Monuta.

Reageer op dit artikel