nieuws

De Goudse heeft nu ook (ziektekosten)pakket voor buitenlanders

Archief

De Goudse heeft nu ook (ziektekosten)pakket voor buitenlanders

buiten Nederland
De Goudse heeft The Gouda Expatriates Policy gelanceerd, een pakket voor buitenlanders buiten Nederland. Het omvat een (verplicht te sluiten) ziektekostenverzekering en vier facultatieve dekkingen. Het is voor het eerst dat een Nederlandse verzekeraar zo’n product biedt.
The Gouda Expatriates Policy, die wordt aangeboden door Gouda International Insurance, is bedoeld voor buitenlanders die wonen en werken in een ander buitenland dan Nederland. Tot nu toe had de Goudse uitsluitend polissen voor Nederlanders die in het buitenland wonen en werken (Expatriates Pakket Polis) en voor buitenlanders die in ons land wonen en werken (Expatriates Packet Policy). Ook niche-verzekeraar OOM voert dergelijke polissen. “Het nieuwe product is bedoeld voor multinationals met personeelsleden die regelmatig naar een ander land verhuizen”, zegt Paul Bus, manager internationale zaken bij de Goudse. “Zulke bedrijven willen soms vanuit de hoofdvestiging alle ziektekostenverzekeringen regelen.” The Gouda Expatriates Policy kan dan ook deel uitmaken van één contract.
Voor de Goudse is the Gouda Expatriates Policy niet nieuw. Het product wordt al een jaar of twee in andere Europese landen verkocht. Dit gebeurt onder meer door de Engelse en Scandinavische makelaarsketens waar de Goudse een belang in heeft. In ons land kan het product nu al worden gesloten, maar zal er pas begin volgend jaar mee aan de weg worden getimmerd (zie kader). Nieuw is ook, dat de polis er niet alleen in het Engels is, maar ook in het Duits en het Frans.
Dekking
The Gouda Expatriates Policy biedt continu dekking voor het land van herkomst én het gastland. De dekking wijkt af van die van de Expatriates Pakket Polis (9 modules, 3 dekkingsvarianten) en de Expatriates Packet Policy (6 modules, 2 varianten).
Het pakket omvat een verplicht te sluiten ziektekostenverzekering met een hulpdienstpakket. De verzekering geeft een vergoeding op kostprijsbasis met maximum van naar keuze $ 500.000 of $ 1 miljoen. Ook voor de facultatieve dekkingen kan worden gekozen voor een beperkte en uitgebreide variant. Facultatief te sluiten zijn: een doorlopende reisverzekering (met maxima voor bijvoorbeeld het stukje algemene bagagedekking van $ 2.000 resp. $ 6.000), een dekking voor huishoudelijke inboedel (maximum voor beide varianten $ 100.000), een aansprakelijkheidspolis (dekking $ 275.000 resp. $ 525.000) en een ongevallenverzekering voor dood en blijvend letsel (maximum $ 7.500 resp.$ 15.000).
Ook kan worden gekozen voor een dekking voor Europa, voor de gehele wereld exclusief de VS en Canada, en voor de gehele wereld. De keuze is niet van invloed op de premie voor de inboedel- en de ongevallendekking, maar speelt wel mee bij de hoogte van de premies voor de ziektekostenpolis en de aansprakelijkheidsdekking.
Website Goudse voor expatriates
De Goudse heeft, zonder daar ruchtbaarheid aan te geven, een website geïntroduceerd voor expatriates (www.expatriatesinsurance.com).
“Wij willen pas ruchtbaarheid aan de site geven als wij vinden dat de performance van de site optimaal is”, vertelt Paul Bus, sectormanager internationale zaken van De Goudse. Als reden voor het opzetten van de website geeft Bus dat “ons veel vragen vanuit het buitenland bereikten. Bovendien maken expats veel gebruik van internet”.
De website wordt gepromoot onder het label Gouda International Insurance. Via de site kunnen Nederlanders in het buitenland, buitenlanders in Nederland én in het buitenland verzekeringsproducten sluiten. Het is overigens niet de bedoeling dat de ‘expat’ zelf polissen sluit. “Al kunnen we dat niet voorkomen”, aldus De Goudse.. Buitenlandse makelaars en vanaf begin volgend jaar ook Nederlandse tussenpersonen, krijgen de beschikking over een inlogcode. “Op die manier kunnen we traceren vanuit welk land de polis gesloten wordt.”
Voorlopig concentreert De Goudse zich op fase één van het project: de elektronische verkoop. “In fase twee zullen klanten ook hun eigen portefeuille kunnen beheren, maar daar moet eerst onze backoffice op ingericht worden.”

Reageer op dit artikel