nieuws

De Goudse biedt aov met losse dekking voor ‘critical illness’

Archief

De Goudse heeft de Inkomens Garantie Polis gelanceerd, een aov met facultatieve dekkingen. Het nieuwe product bevat een aov voor de meewerkende partner, een dekking voor de kosten van een vervanger, en een kapitaaldekking in verband met critical illness.

Als de Inkomens Garantie Polis wordt gesloten in combinatie met het ziektekostenproduct Zorg Advies Polis, wordt de eerste drie jaar op beide polissen een korting gegeven van 2,5% op de premie, inclusief de premie voor aanvullende dekkingen. “Bij dit nieuwe product staat de continuïteit van het bedrijf centraal in plaats van uitsluitend het inkomen van de ondernemer”, zegt Goudse-directeur Aris Neven. “Het product is dezer dagen in ontbijtsessies aan het intermediair gepresenteerd en is vooral goed ontvangen vanwege de vele keuzemogelijkheden en de dekking voor critical illness.”
Met de Inkomens Garantie Polis kan de arbeidsongeschiktheid van de ondernemer worden verzekerd met een maximum van 100% van het jaarinkomen voor het A-risico (eerste jaar) en maximaal 80% minus WAZ-uitkering voor het B-risico (na het eerste jaar). Het WAZ-gat kan worden meegedekt voor een gering percentage van de premie voor het B-risico. De verzekerde kan kiezen uit de drie arbeidsongeschiktheidscriteria: beroepsarbeidsongeschiktheid, passende arbeid en gangbare arbeid.
De aov biedt dekking voor zwangerschap: gedurende zestien weken wordt een uitkering verstrekt ter hoogte van 100% van de A-uitkering.
Standaard is een ongevallendekking die bij blijvende invaliditeit maximaal twee maal de verzekerde jaarrente voor de B-rubriek uitkeert en die bij overlijden maximaal één maal de verzekerde jaarrente voor de B-rubriek uitkeert. De verzekerden krijgen eens in de drie jaar een tegoedbon voor een medisch onderzoek.
Keuzes en premie
Bij de Inkomens Garantie Polis kan worden gekozen voor diverse eindleeftijden en voor drie tarieven: Constanttarief, Combitarief en Risicotarief. Hierbij kan worden gekozen voor indexering of voor stijging met een vast percentage, waarbij de mogelijkheid bestaat dit op vijftigjarige leeftijd te bevriezen. De verzekerde kan tot het 55e jaar, eenmaal in de drie jaar, de verzekerde rente met maximaal 15% verhogen. In tegenstelling tot bij vele andere verzekeraars vervalt dit optierecht niet, wanneer er in een bepaald jaar geen gebruik van is gemaakt.
Verder kan worden gekozen voor een wachttijd van vijftien, dertig, zestig, negentig en 180 dagen en voor een uitkering vanaf de volgende arbeidsongeschiktheidspercentages: 25%, 35%, 45%, 55%, 65% en 80%. De uitkeringstabel ziet er als volgt uit: bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van 25%-35% wordt 30% uitgekeerd, bij 35%-45% is dit 40%, bij 45%-55% is dit 50%, bij 55%-65% is dit 60%, bij 65%-80% is dit 75% en bij 80%-100% is het uitkeringspercentage 100%.
De premie is gebaseerd op de richtlijnen van het Verbond voor de AOV 2000. Uitgaande van een 100%-premie voor een polis met het criterium passende arbeid, geldt voor een polis met het criterium beroepsarbeidsongeschiktheid een premie van 110% en geldt voor een polis met het criterium gangbare arbeid een premie van 95%.
Partner en vervanging
De meewerkende partner kan – onder dezelfde condities als de hoofdverzekerde – facultatief worden meeverzekerd voor de volgende bedragen: A-risico e 20.000, B-risico e 10.000. Zwangerschap is hierbij van dekking uitgesloten. De uitkering bedraagt maximaal drie jaar (één jaar A en twee jaar B). Voor het A-risico dient, gerelateerd aan het verzekerde bedrag, de volledige A-premie te worden betaald, voor het B-risico is dit 50%.
Ook kan aanvullend een vervangingsdekking worden gesloten. Deze dekt de kosten voor een vervanger wanneer de hoofdverzekerde arbeidsongeschikt is. Hierbij kan maximaal 25% van de verzekerde A-rente worden verzekerd. De premie bedraagt 25% van de betreffende A-premie.
Critical illness
Aanvullend kan een zogenoemde critical-illnessdekking worden gesloten. Deze dekking geeft recht op een eenmalige uitkering bij de volgende – in de polis nader omschreven – ziektes: hartinfarct, kanker, bypass-operatie, beroerte, nierfalen, hersentrauma, blindheid, doofheid, multiple sclerose, en harttransplantatie. Er kan maximaal e 50.000 worden verzekerd. Voor een uitkering is het niet noodzakelijk dat de betrokkene arbeidsongeschikt is. Na uitkering vervalt de dekking: er wordt dus slechts één keer uitgekeerd. De premie is afhankelijk van onder meer de leeftijd en gezondheidstoestand van de verzekerde.

Reageer op dit artikel