nieuws

De Amersfoortse opent extranet

Archief

De Amersfoortse heeft een beveiligd extranet voor het met haar samenwerkende intermediair geopend.

Via deze site kunnen tussenpersonen zien wat de actuele status is van een ingediende verzekeringsaanvraag. Het traject van aanvraag tot acceptatie kan gevolgd worden en men heeft inzicht in zijn eigen productie- en portefeuillegegevens, zoals deze bij De Amersfoortse in de interne systemen staan.
Verder zijn onder meer brochures, aanvraagformulieren, polisvoorwaarden, tarieven en offerteprogrammatuur via het extranet te downloaden of te bestellen.
De Amersfoortse biedt verder ondersteuningsmiddelen waarmee het intermediair de eigen website aantrekkelijker kan maken. Er wordt gestart met berekeningsmodules. Wanneer men een eigen site heeft, kan de module qua uiterlijk aangepast worden aan de eigen site. De getoonde berekening op de site van de tussenpersoon zal via een voor de consument onzichtbare link met De Amersfoortse worden opgehaald. Het beheer van de modules ligt volledig bij de verzekeraar.

Reageer op dit artikel