nieuws

Daling levenpremies voor Fortis in Nederland

Archief

Het nettopremie-inkomen van Fortis is in het derde kwartaal in ons land met 2,8% gedaald tot e 591 (609) mln. Het nieuwe belastingstelsel en onzekerheid over de fiscale toekomst wijst het concern als hoofdreden aan.

Over de eerste negen maanden van dit jaar bedraagt de afname in levenpremies bij Fortis ASR zelfs 18,2% tot e 2.245 (2.745) mln; bruto gaat het om e 2.299 mln. De daling is voor e 349 mln toe te schrijven aan een eenmalige koopsomstorting bij Amev in het eerste kwartaal van 2001, afkomstig van het pensioencontract van Fortis Bank. Het technische resultaat Leven lijdt er geenszins onder, want dit stijgt met 37% tot e 214 mln.
De schadeactiviteiten laten een tegengesteld beeld zien: de premies stijgen en het technische resultaat daalt. Het nettopremie-inkomen Schade bedraagt na drie kwartalen e 1.277 (1.142) mln (+11,8%); bruto is dit getal e 1.507 mln. Het derde kwartaal was beter dan de voorgaande met een premiestijging van 18,3% tot e 149 (126) mln. De premieverdeling (netto) na drie kwartalen is als volgt: Ongevallen & Ziekte e 479 (424) mln “door gezonde autonome groei en noodzakelijke premieaanpassingen”, Auto e 364 (341) mln, Brand e 207 (191) mln en Overige branches e 228 (186) mln.
Het technische resultaat Schade bedraagt na drie kwartalen e 54 mln, 14% minder dan vorig jaar. Het derde kwartaal leverde e 22 (25) mln op. Fortis is goed te spreken over het technische resultaat Ongevallen & Ziekte, dat met 19% is gestegen tot e 47 (40) mln. De overige schadebranches houden een technisch resultaat over van e 7 (23) mln, vooral te wijten aan grote brandschades en letselschadeclaims.
De hypotheekactiviteiten lieten in ons land een “uitstekende groei” zien. De productie nam met 22% toe tot e 6,2 (5,1) mln. Volgens ASR Bank verschuift de interesse voor beleggingsgerelateerde hypotheken naar meer traditionele hypotheekvormen.
Het aantal medewerkers bleef stabiel op 3.502 (in fte). Ondanks de 4% loonsverhoging (cao verzekeringsbedrijf) hield Fortis ASR de interne kosten op een gelijk niveau.
Solvabiliteit
Wereldwijd verhoogde Fortis zijn (netto) operationele resultaat met 3% tot e 1,6 mld. “De beste negen maanden ooit”, aldus topman Anton van Rossum. Echter, het nettoresultaat is e 87 mln negatief, tegen nog e 2,5 mld winst in 2001. Oorzaak van de ellende ligt op de aandelenbeurzen, waardoor Fortis een waardevermindering op de aandelenportefeuille van e 2.125 mln heeft moeten opvoeren in de winst- en verliesrekening.
De solvabiliteit van Fortis is niet in het geding. Op 30 september bedroeg deze e 17,3 mld en dat was e 7,3 mld boven het wettelijk vereiste minimum. Eén kwartaal eerder was die marge overigens e 2,1 mld groter. Fortis wijst erop dat de beurzen zich inmiddels iets hersteld hebben en de marge half november weer was gegroeid tot e 8,1 mld.

Reageer op dit artikel