nieuws

Convenant moet overlap in toezicht voorkomen

Archief

De drie financiële toezichthouders (Pensioen- en Verzekeringskamer, De Nederlandsche Bank en Autoriteit-FM) hebben een convenant gesloten om overlappingen te voorkomen en de administratieve belasting voor instellingen te beperken.

De afspraken handelen over de vergunningverlening, het toezicht op de bedrijfsvoering, de te verrichten onderzoeken, de te nemen maatregelen en de uitwisseling van informatie met daaraan de verbonden borging van vertrouwelijkheid. De overkoepelende Raad van Financiële Toezichthouders noemt het convenant “een belangrijke stap in de doorvoering van de hervorming van het toezicht op financiële instellingen en de daarmee samenhangende herschikking van taken tussen de drie toezichthouders”.
Overigens heeft Arthur Docters van Leeuwen, aanvoerder van de Autoriteit-FM, het voorzitterschap van de Raad van Financiële Toezichthouders overgedragen aan PVK-voorzitter Dirk Witteveen. Het voorzitterschap rouleert per jaar. Augustus volgend jaar krijgt DNB-leidsman Arnold Schilder de hamer in handen.

Reageer op dit artikel