nieuws

Cijfers NVA bevestigen sombere beeld over 2000

Archief

Volgens het bedrijfsvergelijkende onderzoek dat intermediairorganisatie NVA onder haar leden houdt, is het bedrijfsresultaat bij een gemiddelde NVA-kantoor vorig jaar met 26,5% gedaald.

Dit percentage is afkomstig van zestig van de ongeveer negenhonderd leden van de NVA die over meerdere jaren gegevens aanleveren. De NVA zegt van deze kantoren geen absolute getallen te kunnen. “Het gaat om de onderliggende trend en die wordt door de percentages zichtbaar”, zegt NVA-woordvoerder Tim Schoonderbeek.
De dalende bedrijfsresultaten zijn eenvoudig te verklaren: de kosten stijgen veel harder dan de inkomsten. De totale omzet van de zestig (‘meerjarige’) NVA-kantoren steeg vorig jaar met 4,6%. De schadeprovisies plusten 6,8%, de inkomsten uit levensverzekeringen en hypotheken daalden met respectievelijk 5,4% en 4,1%. De totale kosten stegen met 11,4%, waardoor per saldo een flink lager bedrijfsresultaat resteert.
Absolute getallen
De NVA geeft wel absolute cijfers vrij van alle aan het bedrijfsvergelijkende onderzoek deelnemende kantoren mee. Aangezien die populatie jaarlijks wijzigt, zijn deze cijfers veel minder goed te vergelijken, benadrukt Schoonbergen. Desondanks, de gemiddelde omzet van een NVA-kantoor bedroeg vorig jaar ( 2.995.835, tegen ( 3.492.068 over 1999: een daling van bijna 15%. De omzet is te verdelen in: schadeprovisie ( 2.180.000, levenprovisie ( 657.000 en hypotheekprovisie ( 74.000.
Na aftrek van alle kosten (( 2.624.000) resteert een bedrijfsresultaat van ( 308.000. Van alle deelnemende kantoren (bijna honderd) leed iets meer dan een kwart verlies. Een gemiddeld NVA-kantoor telt zestien medewerkers.
Eerste helft 2001
De NVA kan inmiddels een beeld geven van de situatie dit jaar op basis van het halfjaarlijkse conjunctuuronderzoek. Daar hebben de laatste keer 180 kantoren aan meegedaan. Zij meldden over het eerste half jaar van 2001 een gemiddelde omzetgroei van 6%. Over kosten en bedrijfsresultaten zijn geen gegevens bekend.
De omzet uit schadeverzekeringen is de motor van de NVA-kantoren. De schadeprovisies stegen in de eerste zes maanden met 8%. Verrassend genoeg, gezien de tegenvallende CBS-cijfers over de nieuwe productie van individuele levensverzekeringen, stegen de levenprovisies bij de NVA-leden met 5%. De inkomsten uit hypotheekbemiddeling daalden wel: -2%. De inkomsten uit overige diensten stegen met 7%.

Reageer op dit artikel