nieuws

Campagne hoofd- steunen slaat aan

Archief

De voorlichtingscampagne ‘Voorkom nekletsel’ heeft resultaat geboekt. Voor de campagne had 40% van de autobestuurders de hoofdsteun goed afgesteld, in 1996 is dat percentage tot 60% gegroeid.

In 1995 wist slechts 25% van de geënquêteerde bestuurders en voorpassagiers wat de juiste hoogte van de hoofdsteun is. Een vervolgenquête in de zomer van vorig jaar toonde aan dat een meerderheid van 80% weet dat de bovenkant van de hoofdsteun gelijk moet staan met de bovenkant van het hoofd. Uit het verschil in percentage tussen inzittenden die weten hoe hoog de hoofdsteun moet staan (80%) en het percentage betrokkenen dat de hoofdsteun daadwerkelijk goed afstelt (60%), blijkt dat een groot aantal automobilisten en passagiers van de mogelijke consequenties van een foutieve stand van de hoofdsteun nog niet voldoende doordrongen is.
In veel auto’s is het overigens niet mogelijk de hoofdsteun op de juiste hoogte te brengen. Nekletsel kost autoverzekeraars jaarlijks f 300 mln, eenderde van de totale letselschadelast.
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV verzorgde de campagne met subsidie van het Verbond van Verzekeraars en de RAI. Naast deze organisaties namen de ministeries van Verkeer en Waterstaat en Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse Stichting Whiplash Patiënten, Veilig Verkeer Nederland, de ANWB, de Consumentenbond, Bovag en TNO deel aan de samenwerking

Reageer op dit artikel