nieuws

Bouwfonds lanceert online hypotheekaanbieder MoneYou

Archief

Met de nieuwe hypotheekaanbieder MoneYou heeft ABN Amro-dochter Bouwfonds zich op de online hypothekenmarkt gestort. De site onderscheidt zich van soortgenoten als Eubos en EuropeLoan doordat bij de aanvraag van een hypotheek een tussenpersoon kan worden ingeschakeld.

MoneYou, een 100%-dochter van Bouwfonds, profileert zichzelf als “een nieuw online intermediairvriendelijk hypotheekinitiatief”. Het intermediairvriendelijke zit hem in het “multichannel-distributieconcept”: klanten kunnen op de site www.moneyou.nl zelf een hypotheek samenstellen en sluiten, maar ook een tussenpersoon inschakelen. Daarbij heeft men de keus uit telefonisch advies en een persoonlijk gesprek.
Proeffase
In eerste instantie zijn voor de bezoeker zo’n vijftien tussenpersonen beschikbaar, verspreid over het hele land. “Dat is voornamelijk Bouwfonds-intermediair”, zegt MoneYou-directeur Rick te Molder. “Verder hebben we afspraken gemaakt met een aantal kantoren van De Hypotheker. Maar in deze proeffase willen we het aantal tussenpersonen zo beperkt mogelijk houden, zodat we hun uitgebreide ondersteuning kunnen bieden. Uiteindelijk willen we toe naar twee soorten adviseurs: één bij wie de klant op bezoek gaat en één die zelf bij de klant langs gaat”. Wordt de hypotheek via de adviseur gesloten, dan betaalt de klant 1% provisie.
Naast persoonlijk advies kan de bezoeker van de site kiezen voor telefonische ondersteuning van ervaren hypotheekadviseurs. “Daarvoor werken we samen met Bouwfonds. Het telefoonteam bestaat nu uit vier medewerkers”, aldus Te Molder.
Belangrijkste doelgroep is de jonge, hoogopgeleide doorstromer. Volgens MoneYou wil deze groep zelf de hypotheek samenstellen, in ruil voor een scherpe rente. Middels een reclamecampagne in dagbladen en op de radio moet deze doelgroep bereikt gaan worden. “We willen echter eerst een maandje droogzwemmen, voordat we de campagne lanceren”, zegt Te Molder.
Groter huis
Op de site kan een combinatie van een aflossingsvrije en een beleggingshypotheek worden gesloten. Tot 90% van de executiewaarde kan aflossingsvrij geleend worden. Wordt er wel afgelost, dan is het maximaal te lenen bedrag 125% van de executiewaarde. Voor de beleggingshypotheek wordt belegd in fondsen van ABN Amro, Robeco en ING. De maximale rentevaste periode is tien jaar. De administratie van de hypotheken wordt verzorgd door Stater, net als MoneYou een dochteronderneming van Bouwfonds.
Wanneer eigen geld wordt gestoken in het opnamedeel van de beleggingsportefeuille (het deel waarmee maandelijks de rente wordt betaald), kan maximaal 160% van het in te brengen bedrag extra worden geleend. Overigens moet dan wel voor een defensieve beleggingsportefeuille worden gekozen of een belegging in obligaties en voor een rentevaste periode van 5, 10 of 15 jaar. “Door het inbrengen van eigen geld kan bij ons een hogere hypotheek worden gesloten en dus een groter huis worden gekocht dan bij andere aanbieders”, zegt Te Molder. “De basis van de hypotheek is de vraag hoeveel de klant kan lenen. Tot 90% van de executiewaarde kan aflossingsvrij worden geleend; daarna gaan we kijken naar hoeveel vermogen kan worden opgebouwd. Wat je traditioneel ziet, is dat er eerst een keuze moet worden gemaakt voor een hypotheekvorm en dat daarna pas naar de rest wordt gekeken.”
De opstal-, inboedel- en overlijdensrisicoverzekeringen zijn ondergebracht bij SNS Reaal-dochter Hooge Huys, maar dragen het MoneYou-label. “De verzekeringen zijn voor ons speciaal op maat gemaakt”, zegt Te Molder. “Zo heeft de overlijdensrisicoverzekering steeds een looptijd van een jaar, waarna de premie wordt herzien. Daarmee kunnen jongere klanten aanzienlijk besparen op de premie, omdat jonge mensen nu eenmaal een lagere premie betalen dan ouderen.”
BeleggingsSelect Hypotheek vernieuwd
Bouwfonds heeft zijn BeleggingsSelect Hypotheek gewijzigd. Net als bij de MoneYou-hypotheek, kan nu tot 160% van het ingebrachte eigen vermogen extra worden geleend, waarmee de mogelijkheid wordt geboden een groter huis te kopen. Daarbij moet worden belegd in het mixfonds ABN Amro All In Fund of het ABN Amro Euro Obligatiefonds. Het assortiment fondsen waarin kan worden belegd, is uitgebreid met het Liquiditeiten Plus Fonds van ABN Amro.
Hoewel de BeleggingsSelect Hypotheek geen overlijdensrisicoverzekering verplicht stelt, is het wel mogelijk om deze bij Bouwfonds te sluiten. Net als bij MoneYou wordt de premie voor de Flexibele OverlijdensRisicoVerzekering jaarlijks vastgesteld op basis van de leeftijd van de klant.

Reageer op dit artikel