nieuws

Bijna 100.000 deelnemers beschikbare premieregeling

Archief

Het aantal mensen dat deelneemt aan een pensioenregeling op basis van beschikbare premie is vorig jaar met 50% gestegen tot 96.725. Een flinke toename, al blijft de rol van het beschikbare premiesysteem in pensioenland nog erg bescheiden.

Ten opzichte van het totaal aantal deelnemers aan pensioenregelingen – namelijk ruim 5,4 miljoen mensen – heeft de beschikbare premieregeling maar een aandeel van 1,8%. In 2001 was dat aandeel 1,3%, oftewel 64.358. In januari 1998 bouwden slechts 22.341 mensen hun pensioen op met behulp van een door de werkgever beschikbaar gestelde premie, zonder zekerheid te hebben over de uiteindelijke pensioenuitkeringen.
Gerekend naar pensioenfondsen werkt inmiddels 4,6% van de in totaal 889 fondsen met een beschikbare premiesysteem. Vorig jaar gold dat nog voor 4,4% van de 916 fondsen, zo blijkt uit de jongste Pensioenmonitor van de Pensioen- en Verzekeringskamer.
De eindloonregeling (pensioen op basis van het laatst verdiende salaris) moet langzaam terrein prijsgeven aan de middelloonregeling (op basis van het gemiddeld verdiende salaris). Begin dit jaar werkten 22,6% (20,5%) van de pensioenfondsen met middelloon en nog 59,7% (63,7%) met eindloon. In aantal deelnemers gaat het in 33,8% (33,6%) van de gevallen om middelloon en voor 57,6% (58,9%) om eindloon.
Het aantal pensioenfondsen dat zijn aanspraken herverzekerd, is vorig jaar relatief iets toegenomen tot 56,6% (55,5%). Voor volledige herverzekering bij een verzekeraar heeft 16,2% (16,6%) van de fondsen gekozen.

Reageer op dit artikel