nieuws

Beter schaderesultaat ING in ons land bij dalende omzet

Archief

Beter schaderesultaat ING in ons land bij dalende omzet

Het verzekeringsbedrijf van ING in ons land heeft vorig jaar dankzij een gedaalde schadelast een fors beter schaderesultaat geboekt. De premieomzet is zowel in Schade als in Leven afgenomen.
De brutopremie-omzet in het verzekeringsbedrijf kwam uit op _ 6.837 (7.091) mln. Verantwoordelijk voor die daling van 4% is vooral het levenbedrijf, dat de omzet zag dalen van _ 5.449 mln tot _ 5.230 mln. De productie aan polissen tegen periodieke premiebetaling verkleinde met ruim 8% tot _ 168 (154) mln, terwijl de koopsomproductie 6% groeide tot _ 1.494 (1.413) mln. De waarde van de nieuwe productie is vorig jaar met 20% gedaald tot _ 76 (95) mln. ING wijst ter verklaring naar de aanhoudende prijsconcurrentie in het levensegment. Wel is het resultaat Leven verbeterd tot _ 1.357 (1.220) mln.
Het laatste kwartaal van 2006 laat vooral een daling in de waarde van de nieuwe productie zien bij het levenbedrijf (van _ 29 mln naar _ 10 mln), terwijl de levenproductie toeneemt dankzij een hogere koopsomomzet van _ 362 (336) mln.
Schade
In Schade werd een forse resultaatverbetering geboekt van 50% tot _ 554 (369) mln, vooral door een lagere schadelast en vrijgevallen voorzieningen. Het premie-inkomen is licht achteruitgegaan tot _ 1.607 (1.642) mln. Het laatste kwartaal van 2006 laat overigens een stevige stijging van de premieomzet zien: _ 254 (200) mln, gekoppeld aan een verder verbeterd brutoresultaat van _ 213 (114) mln. Die stijging in de laatste drie maanden is het gevolg van lagere inkomsten in 2005 door terugbetaling van WAO-gatpremies in verband met de wijzigingen in het arbeidsongeschiktheidsstelsel.
NN
Het kostenniveau is bij ING onder controle, aldus het concern. “De personeelsreductie bij Nationale-Nederlanden ligt voor op schema.” Anderzijds worden er extra kosten gemaakt in verband met de nieuwe wettelijke regelgeving. Dat heeft volgens ING een drukkend effect op de embedded value van _ 361,
Wereldwijd is de nettowinst van ING gestegen tot _ 7,7 (7,2) mld. De brutowinst uit het verzekeringsbedrijf kwam uit op _ 4,9 (4,0) mld. Het brutopremie-inkomen ging met 2,5% omhoog tot _ 46,8 (45,7) mld.
ING Direct
De eigen internetaanbieder ING Direct, in acht landen actief, heeft de winst vorig jaar verder vergroot tot _ 717 (617) mln. In totaal is nu voor eigen rekening voor _ 5,8 mld aan hypotheekgelden verstrekt. De grootste markten zijn Duitsland en Oostenrijk (ruim zes miljoen klanten) en de Verenigde Staten (ruim vierenhalf miljoen klanten).
KADER
Maas met pensioen
Cees Maas (60), vicevoorzitter en financiële man van de raad van bestuur van ING, legt zijn functie eind april neer. Hij gaat met pensioen. Zijn functie wordt gesplitst: de Canadees John Hele (49), huidig assistent van Maas, wordt chief financial officer en Koos Timmermans (47), eveneens rapporterend aan Maas, wordt chief risk officer.

Reageer op dit artikel