nieuws

Beoogde beursgang nekt softwarebedrijf This

Archief

This, leverancier van software voor de pensioen- en verzekeringsbranche, is failliet. “De grote investeringen die This deed om uiteindelijk naar de beurs te gaan, hebben het bedrijf de das omgedaan”, zegt curator Van den End. “Het geld dat men met een beursgang hoopte binnen te halen, was eigenlijk al uitgegeven.”

Ten Ham Informatiesystemen (This), zoals het bedrijf voluit heet, werd in 1984 opgericht door Willem ten Ham. In 1995 werden ING en Zwitserleven grootaandeelhouder. In 1999 werd het aantal aandeelhouders uitgebreid met participatiemaatschappij Parnib.
Eind jaren negentig wilde This de sprong naar de beurs maken. Volgens de curator werd ingezet op een snelle groei van het bedrijf. Zo werd twee jaar geleden het IT-bedrijf ActuEra, actief in de pensioenbranche, gekocht. Verder werd ingezet op een internationale expansie van het bedrijf, waarbij in eerste instantie de aandacht werd gericht op Spanje en Duitsland. Het softwarepakket ThisLife werd hiertoe vertaald in het Duits, Engels en Spaans. In dezelfde periode werd gestart met de ontwikkeling van een nieuw ThisLife-pakket, gebaseerd op moderne technologie.
Begin 2000 werd gestart met de voorbereiding van de financiering van de internationale expansie. Een belangrijk deel van de financiering was reeds gerealiseerd door de bestaande aandeelhouders. This ging onder begeleiding van ING Barings op zoek naar nieuwe aandeelhouders, om in de extra financieringsbehoefte te voorzien. Eind 2000 bleek dat deze poging was mislukt en ook een hernieuwde poging vorig jaar liep op niets uit.
Grote verliezen
De laatste vier boekjaren heeft This gegrossierd in miljoenenverliezen, met als dieptepunt het jaar 2000. Het verlies uit gewone bedrijfsuitoefening bedroeg dat jaar e 9,8 mln. Het resultaat na belasting liet een verlies zien van ruim e 22 mln. Het eigen vermogen van de onderneming daalde in 2000 naar e 5,8 mln negatief. Het garantievermogen daalde in dezelfde periode van e 8,2 mln positief naar e 3,4 mln negatief; een daling van e 11,7 mln. Door middel van bancaire financiering met ‘kortetermijnmiddelen’ konden de liquiditeitsproblemen worden opgevangen, zo staat te lezen in het jaarverslag over 2000.
In 2001 leek het bedrijf wat op te krabbelen. Het verlies uit gewone bedrijfsuitoefening halveerde tot e 4,9 mln, ondanks het feit dat de netto-omzet in het boekjaar met 14,5% daalde tot e 11,9 mln. De bedrijfskosten slonken met 33%, terwijl de rentelasten juist stegen met 52%”, aldus de directie in het jaarverslag.
Kwijtschelding
Het resultaat na belasting liet vorig jaar een positief resultaat zien van e 3,6 (-22,2) mln. De plus is volledig te danken aan het kwijtschelden van de schulden ter hoogte van e 9,2 mln door aandeelhouder ING. Verder werd er fors gesneden in de personeelskosten. In 2001 werd ruim e 5,3 mln aan salarissen uitgegeven; in 2000 bedroeg dat nog e 7,5 mln. Ook op de inhuur van derden werd stevig bezuinigd. Vorig jaar werd daar e 2,9 mln aan uitgeven, tegen e 5,1 in 2000. In 2000 waren er inclusief het softwarebedrijf ActuEra 144 mensen in dienst; in 2001 waren dat er nog 95. Op de faillissementsdatum waren er overigens bij This nog maar 35 mensen werkzaam en bij ActuEra nog 40.
Het jaarverslag over 2001 laat verder zien dat er in 2000 fors is afgeboekt op de geactiveerde software (-e 12,1 mln) en op de goodwill (- e 2,2 mln).
Deelnemingen
This Holding had diverse deelnemingen in groepsmaatschappijen. Zo was er een 100%-kapitaalbelang in ThisPas (Lunteren). Het eigen vermogen van dit onderdeel kelderde in 2001 van e 8,6 mln naar e -4,9 mln.
Met het belang in ActuEra ging het iets beter. Dit bedrijf werd in 2000 aangekocht voor een bedrag van e 7,3 mln. Daarop werd afgeschreven een bedrag aan goodwill van e 6,7 mln en een negatief bedrijfsresultaat van e -0,06 mln. Blijft over een eigen vermogen van e 0,1 mln in 2001.
Verder heeft This Holding nog een 100%-kapitaalsbelang in Ten Ham Zorgsystemen met een waarde van e 18.151. Dit onderdeel werd verkocht aan Unit 4. Een andere deelneming (34%) heeft This in Uniserv Outsourcing. Ook deze deelneming is verkocht.
ActuEra
Het IT-bedrijf ActuEra, dat in 2000 gekocht werd door This, is buiten het faillissement gebleven. “Na een inventarisatie bleek dat er voor This geen doorstartmogelijkheden waren, maar wel voor ActuEra. We hebben kans gezien ActuEra los te koppelen van This en middels een aandelentransactie gaat ActuEra nu zelfstandig verder”, vertelt curator Van den End. “Het betreft een gedeeltelijke managementbuy-out.”
De uiteindelijke druppel bij This was de verslechterende markt. “Voor dit jaar was er een omzetprognose van e 10,5 mln. Het leek erop dat dit slechts e 7,5 mln zou worden. Daarom is het bedrijf in faillissement terecht gekomen”, aldus de curator.
“We zijn nu druk bezig welke partijen in de markt geïnteresseerd zijn om onderdelen over te nemen. Naar nu blijkt, zijn er vele gegadigden.”
Vangnet
Managementbedrijf Accenture (Amsterdam) en softwarebedrijf LeanApps (Barneveld), beide zelf afnemer van de software van This, hadden al bij de voorlopige surseance van This een vangnet gecreëerd. Zij bieden gebruikers van de pakketten ThisLife en UniPas onderhoud van de applicaties aan.
Gedupeerde werknemers
In april van dit jaar is een Vereniging van gedupeerde werknemers van Ten Ham Informatiesystemen opgericht. Een woordvoerder van de vereniging wil niet nader ingaan op de problemen bij This. Hij wil wel kwijt dat de vereniging een vordering heeft op één van de aandeelhouders.

Reageer op dit artikel