nieuws

Belang Vereniging Aegon nog kleiner

Archief

Het stemrecht van de Vereniging Aegon in de beursgenoteerde verzekeraar wordt verder verkleind tot 23,6%.

Afgelopen najaar verkocht de Vereniging Aegon al eens 350 miljoen gewone aandelen Aegon, waardoor het belang hierin daalde tot 12%. Samen met alle 440 miljoen preferente aandelen hield zij daarmee een stemrecht van 33% (was 52%) over. De preferente aandelen worden nu opgewaardeerd en vervolgens ruim gehalveerd tot 212 miljoen stuks. Daarmee worden ze gelijkgesteld aan de gewone aandelen en blijft voor de vereniging een stemrecht van 23,6% over.
Aegon en de vereniging zeggen de stap te zetten omdat het oude Nederlandse structuurregime niet meer bevalt, nu het bedrijf ruim 60% van de omzet uit het buitenland haalt. Aandeelhouders moeten meer zeggenschap krijgen, waardoor de rol van de raad van commissarissen wordt verkleind. Aandeelhouders kunnen voortaan, als zij tweederde van de stemmen meenemen die meer dan 50% van het aandelenkapitaal vertegenwoordigen, leden van de raad van bestuur en de raad van commissarissen benoemen én ontslaan.
Het is de bedoeling dat de commissarissen wel zeggenschap houden over belangrijke besluiten als het uitgeven van nieuwe aandelen, het overnemen van andere bedrijven of het aangaan van samenwerkingsverbanden. In geval van een vijandige overname kan de Vereniging Aegon via een aparte constructie het stemrecht alsnog ophogen tot 33%.

Reageer op dit artikel