nieuws

Beijer Advies saneert om forse verliezen te stoppen

Archief

Beijer Advies, 100% onderdeel van Amev (ASR), heeft vorig jaar een aantal saneringsmaatregelen doorgevoerd om uit de rode cijfers te komen. Het assurantiebedrijf kampt de laatste jaren met operationele verliezen.

In de toelichting op de jaarcijfers 2000 benadrukt de directie van Beijer dat de slechte bedrijfsresultaten zijn veroorzaakt door nieuwe activiteiten (onder meer Beijer Consult) met aanloopverliezen en een toename van de overhead-kosten als gevolg van een actief acquisitiebeleid. “De interne organisatie was niet gereed om deze groei met succes te realiseren”, aldus de directie.
De structurele verliezen zijn voor aandeelhouder Amev evenwel geen reden om de stekker eruit te trekken, zo blijkt uit het directieverslag. “De aandeelhouder heeft verklaard de vennootschap vooralsnog financieel te ondersteunen. Er is geen aanleiding te veronderstellen dat de voortzetting van de activiteiten van de vennootschap en haar dochtermaatschappijen onmogelijk is.” Amev heeft een kredietfaciliteit van e 5,7 mln verstrekt, waarvan e 1,6 mln is opgenomen als lening. Verder is e 2,7 mln benut als garantiestelling voor een kredietfaciliteit van een bank.
Hoewel de jaarrekening 2001 nog niet is vastgesteld, wil de medio dit jaar aantreden financieel en ICT-directeur Thomas Noordhoff wel kwijt dat de cijfers zijn verbeterd. “Het bedrijf is teruggekeerd naar zijn kernactiviteiten. De bedrijfskosten zijn gedaald, maar het resultaat is nog negatief. Dit jaar zullen de resultaten weer beter zijn dan in 2001.”
Maatregelen
Om tot een verbetering van de bedrijfsvoering te komen, zijn vorig jaar ingrijpende saneringsmaatregelen genomen die ruim e 1,5 mln hebben gekost. Zo zijn de kernactiviteiten gesplitst in employee-benefits (zorg en pensioen) aan bedrijven en in schadeverzekeringen voor particulieren en bedrijven. Ook zijn de zwaar verliesgevende nevenactiviteiten afgestoten of beëindigd en is een nieuwe ICT-structuur geïmplementeerd. Het personeelsbestand is teruggebracht van gemiddeld 143 naar vijftig medewerkers.
De directie bestaat naast Noordhoff uit Raymond Brood (voorzitter) en Willem Haasnoot (marketing en verkoop). Laatstgenoemde is begin deze maand aangetreden. Zijn vertrek bij D&O, Haasnoot en Barao, een bemiddelingsbedrijf in aan- en verkoop van assurantieportefeuilles, heeft geen consequenties voor de voortzetting van de activiteiten. “Die gaan gewoon door onder auspiciën van de andere vennoten”, aldus Haasnoot, die zegt “om privé-redenen” te zijn opgestapt.
Resultaten
Beijer boekte in 2000 een nettoresultaat van e -2,2 (+0,1) mln. Het negatieve resultaat werd gedrukt door verkoop van twee kantoorpanden in Haarlem die vervolgens weer zijn teruggehuurd.
De provisie-opbrengst van Beijer bedroeg e 12,2 (8,5) mln. De kosten stegen explosief naar e 14,3 (8,4) mln. De totale schuldenlast bedroeg e 11,7 ((11,6) mln, waarvan e 2,2 (1,2) mln met een looptijd langer dan vijf jaar. Het eigen vermogen bedroeg ruim e -10,7 mln (-8,5) mln.

Reageer op dit artikel