nieuws

Azivo vraagt vijfduizend verzekerden om op te stappen

Archief

Azivo heeft 5.500 verzekerden gevraagd om over te stappen op een ander ziekenfonds. Dat kan problemen kan opleveren met de aanvullende verzekering. Aan Azivo’s vraag ligt het probleem ten grondslag dat de beoogde marktwerking vaak botst met overheidsregels.

De 5.500 verzekerden die van Azivo een brief kregen, wonen buiten de regio Den Haag, het oorspronkelijke werkgebied van dit ziekenfonds. Azivo moet voor hen contracten sluiten met huisartsen, want zonder zo’n contract mogen de betreffende kosten niet worden vergoed. Vele huisartsen willen echter geen Azivo-contract omdat deze afwijkt van wat bij hen gebruikelijk is.
Landelijk hebben de contracten dezelfde basis, maar per regio mogen ze van de overheid qua ‘flexizorg’ verschillen. Azivo vindt verschillende contracten per verzekeraar administratief niet verantwoord en heeft liever dat verzekerden overstappen op een ziekenfonds in de regio. Daarmee wordt de klok teruggedraaid naar de tijd dat ziekenfondsen verplichte werkgebieden hadden. Bovendien erkent adjunct-directeur René Offers, dat de verzekerden bij een overstap naar een andere verzekeraar problemen kunnen ondervinden bij de acceptatie van de aanvullende (particuliere) verzekering.
Boze verzekerden en huisartsen hebben zich tot het CVZ gewend, de toezichthouder op ziekenfondsen. Het CVZ kan echter (voorlopig) niets ondernemen. Azivo mag immers vragen om vrijwillig op te stappen. Woordvoerder John van der Pas: “Huisartsen moeten soms met wel vijftien verzekeraars contracten sluiten. Dat geeft veel rompslomp. Ze kijken daarom naar het contract van de grootste verzekeraar in de regio en vragen anderen om eenzelfde contract. Dat is een kwestie van handel tussen aanbieder en verzekeraar. Er zijn drie mogelijkheden voor het probleem: de verzekerden nemen een andere huisarts, wat geen reële optie is, of een andere verzekeraar, wat zij liever niet doen, of de verzekeraar sluit alsnog een contract. In een groot aantal van die 5.500 gevallen is dat inmiddels gebeurd, doordat huisartsen hun patiënten niet de dupe wilden laten worden. Er zijn dan ook nog maar 513 van die verzekerden over. Hun probleem moet voor 1 januari worden opgelost. Alleen als dat niet het geval is, kan het CVZ optreden.” PLI = Volgens CVZ leidt het probleem, dat dus ook elders speelt, in andere regio’s niet tot een conflict.

Reageer op dit artikel