nieuws

AXA verlaagt risicopremies

Archief

AXA heeft de tarieven voor tijdelijke overlijdensrisicoverzekeringen verlaagd. De premieverlagingen lopen op tot 25%.

“Het intermediair ondervindt op het gebied van de risicoverzekeringen grote concurrentie van bijvoorbeeld de direct-writers. De premieverlaging heeft te maken met de vanuit het intermediair en de klant toegenomen vraag naar een concurrerend producttarief”, aldus AXA. Voor het bepalen van de premies is overgegaan op een nieuwe sterftetafel: 1990-1995.
Eerder dit jaar verlaagden Aegon en Stad Rotterdam al de premies voor de overlijdensrisicoverzekeringen. Aegon stapte over op dezelfde sterftetafel als AXA, Stad Rotterdam hanteert nu de nieuwere sterftetafel 1995-2000.
Gezondheidsverklaring
Op verzoek van het intermediair heeft AXA verder besloten de gezondheidsverklaring voor alle producten met risico-element en/of premievrijstelling bij invaliditeit te verkorten. Dat heeft geresulteerd in een sterk vereenvoudigde vragenlijst.
De klant geeft bovendien direct een machtiging af aan de medisch adviseur voor het opvragen van informatie bij zijn huisarts. Voor het aanvragen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering maakt AXA nog wel gebruik van de uitgebreide gezondheidsverklaring.

Reageer op dit artikel