nieuws

Avéro’s Huis Zeker Plan verzekert rug en psyche

Archief

Avéro Achmea heeft het Huis Zeker Plan gelanceerd, een woonlastenverzekering die alleen gesloten kan worden in combinatie met een Avéro-hypotheek. De polis biedt onder meer een uitkering bij arbeidsongeschiktheid door rugklachen of psychische klachten.

De verzekering heeft een looptijd van tien jaar en kent een aanvullende WAO- en WW-dekking. Ook kan de koopsom worden meegefinancierd (binnen 130% van de executiewaarde) en krijgt de klant 0,1% korting op de hypotheekrente over de gehele hoofdsom.
Het plan voorziet in een netto-uitkering bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. De klant kan kiezen uit drie maandelijks uit te keren bedragen tot maximaal f 991,67 (# 450). Dit bedrag kan desgewenst in tweeën worden gesplitst. De duur van de WAO-uitkering is maximaal vijf jaar en gaat in op het moment dat de verzekerde in de WAO komt. Voorwaarde is wel dat de verzekerde voor minstens 65% arbeidsongeschikt is verklaard. De uitkering bij werkloosheid kent een maximale duur van twee jaar en gaat in na zestig dagen.
“Om eindafnemers daadwerkelijk te ontzorgen, zijn rug en psyche altijd automatisch meeverzekerd”, aldus Avéro Achmea. Marktmanager Hypotheken & Bank Louis Ringnalda licht toe: “In veel woonlastenverzekeringen is arbeidsongeschiktheid als gevolg van rug en psyche niet meeverzekerd. Als verzekerden dan een claim indienen op grond van deze oorzaken, denken zij iets te krijgen wat uitgesloten is. Wij vinden dat ethisch niet verantwoord. Je ziet de laatste tijd de ‘hypotheekziekte’ opkomen: vrouwen met kinderen krijgen een dilemma omdat ze enerzijds moeten blijven werken om de hypotheek te betalen, maar anderzijds de kinderen niet naar de kinderopvang willen sturen. Komt zo iemand als gevolg van psychische problemen in de WAO terecht, dan keren wij gewoon uit.”
De uitgebreide dekking heeft zijn weerslag op de koopsom. “Wij hebben echter het onderste uit de kan gehaald om een concurrerend product te maken. Daarvoor hebben wij goed gekeken naar Cardif, een van de grootste en goedkoopste aanbieders op dit gebied. Andere maatschappijen bieden wel allerlei aanvullende diensten, maar die werken prijsopdrijvend en vaak zit de verzekerde daar niet op te wachten”, zegt Ringnalda.
Het Huis Zeker Plan is het eerste product dat gezamenlijk door de schade- en hypothekentak van Avéro is ontwikkeld.

Reageer op dit artikel