nieuws

Avéro Achmea wil ‘meer partner’ zijn van het intermediair

Archief

Avéro Achmea wil het intermediair meer ondersteuning, meer slagkracht bieden en heeft daarom het betreffende voorzieningenpakket uitgebreid. Met eigen seminars, een makkelijk zelf te onderhouden website, en hulp bij free publicity, krijgt het intermediair een steuntje in de rug.

“Sinds vorig jaar is Avéro Achmea bezig zich te transformeren van een wat behoudende verzekeraar naar een dynamisch en jong bedrijf”, zegt marketingmanager Jeroen Kemperman. “We willen een grotere en krachtigere verzekeraar zijn en meer opvallen. Om het eerste te bereiken wordt Royal & Sun Alliance Benelux binnenkort in Avéro geïntegreerd en om het laatste te bereiken, hebben we vorig jaar elke maand een nieuw product gelanceerd. We kwamen onder meer het Comfort Plan, het Zaken Zeker Plan en een nieuw assortiment levenproducten.”
Inmiddels herziet Avéro het dienstenpakket voor het intermediair. Dit pakket is voornamelijk beschikbaar voor Avéro’s top-300. Kemperman: “Bij Avéro – dat zich overigens voornamelijk richt op verzekeringen voor het mkb – gaat de gebruikelijke 80/20-verhouding op. Met andere woorden: 80% van onze omzet wordt geleverd door 20% van het intermediair dat klant bij ons is; onze top-300.”
Voor die top-300 hield Avéro zo nu en dan zogeheten klantwaardesessies, bijeenkomsten waarop met intermediair werd gesproken over bepaalde specialismen en trends. “Een onderdeel van onze bredere aanpak is dat we die klantwaardesessies nu meer gestructureerd gaan houden””, zegt Kemperman. “Het is de bedoeling dat er jaarlijks een stuk of zes van deze bijeenkomsten komen. We zullen daar steeds acht intermediairs uitnodigen. Niet alleen directies, maar ook en vooral specialisten, degenen die met bepaalde producten werken. In de tweede week van september gaan we van start met sessies over de toekomstige overgang van bedrijfssparen naar pensioensparen. Het stopzetten van onder meer bedrijfssparen moet leiden tot oplossingen in de pensioensfeer en daar willen we over brainstormen.”
Seminars
Kemperman: “We hielden altijd al seminars en ontbijtsessies voor het intermediair, maar we vroegen ons wel af of en hoe het intermediair de opgedane kennis kon overbrengen op zijn klanten. Daarom bieden we het intermediair sinds kort de mogelijkheid zelf seminars voor de klanten te houden. Wij kunnen die seminars kant en klaar aanleveren, inclusief sprekers, locatie, catering en uitnodigingen. De naam Avéro Achmea komt er niet aan te pas. Het lijkt dus alsof het intermediair het geheel zelf heeft georganiseerd. Afhankelijk van de vraag of wij, of het intermediair, de locatie arrangeren en betalen, vragen wij van het intermediair een bijdrage van maximaal e 1.000. Dat bedrag kan worden ‘terugverdiend’ via eventuele productieafspraken. Inmiddels staan voor augustus en september al zo’n tien seminars op de agenda.”
Binding met regio
“Het intermediair heeft in het algemeen nooit goed gebruik weten te maken van free publicity”, zegt Kemperman. “Veel tussenpersonen beseffen dat advertenties vaak onvoldoende opvallen en willen iets aan free publicity doen, maar weten absoluut niet hoe ze dat moeten aanpakken. Daar kunnen ze zich nu door ons bij laten helpen. Het gaat om de binding met de regio en daarom denken we vooral aan de huis-aan-huiskranten. Een verhuizing, een verbouwing of een fusie kan aanleiding zijn voor een artikel, maar ook een seminar voor klanten. Het intermediair kan zelf contact opnemen met onze afdeling Corporate Communicatie, maar ook zullen onze accountmanagers de tussenpersoon op de mogelijkheden attenderen. Wij zorgen dat de tekst geleverd wordt, benaderen de krant en geven de tussenpersoon adviezen over hoe het gevolg van de publiciteit kan worden opgevangen. Alles uiteraard in overleg met de tussenpersoon. Onze dienstverlening is gratis, wel moet de tussenpersoon het reclamebureau betalen voor de geleverde tekst.”
Website
Sinds deze maand biedt Avéro het intermediair ook een makkelijk te onderhouden eigen website. “We boden al een site, maar die was door het intermediair niet zo eenvoudig te wijzigen”, zegt Kemperman. “Met deze site is dat vanuit een Word-achtige omgeving zeer eenvoudig.”
Aan de site is niet te zien dat Avéro er in de hand in heeft gehad. “Er staat geen Avéro-reclame op en de tussenpersoon is vrij er informatie te plaatsen over producten van andere verzekeraars. Avéro verzorgt de registratie van de domeinnaam en het onderhoud daarvan, en zorgt voor vijf e-mailadressen. Bij de site wordt uitgegaan van standaardsjablonen, maar maatwerk is mogelijk.”
Het intermediair kan voor zijn site kiezen uit een aantal modules. Het gaat onder meer om vijf rekenmodules (hypotheken, eerder stoppen met werken, inboedelwaardemeter, kopen of huren, en sparen), de Gidi-wijzer, een koppeling naar huizenaanbod, en offerteformulieren voor alle producten, dus ook voor die van andere verzekeraars.
Ook biedt Avéro een nieuwsbrief aan. Als proef biedt Avéro voorts schademeldingsservice via Eurocross, een service die ook geldt voor polissen van andere verzekeraars (zie kader).
Het intermediair betaalt voor de site e 500 per jaar. Dit is inclusief onder meer het onderhoud van de domeinnaam, verversing van de rekenmodules en de nieuwsbrief. Avéro laat het intermediair op www.voorbeeldsite.nl een voorbeeld zien van de site. [apart bericht erbij)
Avéro start proef met online schademelding
Het intermediair dat Avéro Achmea inschakelt voor een eigen website, kan bij wijze van proef ook gebruik maken van een schademeldingsservice die ook geldt voor polissen van andere verzekeraars.
De schademeldingsservice, die wordt verleend door Eurocross International, de alarmcentrale van Achmea, betreft schadebeperkende noodhulp voor panden, inboedel en inventaris. Eurocross zorgt dat die hulp er komt, ook – en dat is een nouveauté – als het niet gaat om een Achmea-polis. “De filosofie hierachter is dat de klant vindt dat hij bij het intermediair is verzekerd”, zegt Jeroen Kemperman, marketingmanager van Avéro. “Als het gaat om een niet-Achmeapolis, is het niet zo dat Eurocross de schademelding doorgeeft aan een andere alarmcentrale. Nee, Eurocross zorgt altijd zelf dat de noodhulp wordt ingeschakeld.”
Dit alles roept de vraag op, hoe het zit met de bemiddelingskosten van Eurocross, indien de noodreparatie is gedekt op de polis van een niet-Achmeaverzekeraar. Kemperman: “De kosten voor Eurocross worden door de betrokken reparateur op de reparatienota vermeld en voldaan door de andere verzekeraar. Indien de melding niet zou leiden tot noodreparatie, rekent Eurocross geen kosten.”
Kempermnan zegt desgevraagd dat deze nouveauté niet met andere verzekeraars is besproken. Hij kan zich ook niet voorstellen dat het problemen zou geven. “Ze hebben er alleen maar baat bij. We zijn natuurlijk wel benieuwd wat ze ervan vinden.” Kemperman voorziet ook geen problemen bij het intermediair. “Als een tussenpersoon deze module wenst, vragen we hem uiteraard wel of er beletselen zijn, bijvoorbeeld in verband met een bepaalde volmacht. Uiteraard moet de betrokken tussenpersoon ook schaderegelingsbevoegd zijn.”
“Niet betalen”
Goudse-directeur Aris Neven zegt desgevraagd dat hij het plan van Avéro Achmea niet kent. De Goudse werkt voor dergelijke noodschades samen met alarmcentrale VHD. Neven zegt dat hij er op zich geen probleem mee heeft als verzekerden van De Goudse een noodreparatie bewerkstelligen via Eurocross. “Verzekerden zijn immers verplicht de schade op elke mogelijke manier te beperken. En wij zijn verplicht de kosten van de reparatie – uiteraard mits gedekt – te betalen. Maar wij zullen beslist niet betalen voor de bemiddeling van Eurocross. Wij hebben geen overeenkomst met Eurocross. Dergelijke afspraken zijn afspraken tussen verzekeraar en verzekerde en daar staan wij dus buiten.”
Nationale-Nederlanden en Delta Lloyd zeggen nog dat zij nog niet willen reageren op de proef van Avéro. Zij kennen het plan niet en willen eerst weten hoe de vork in steel zit.
Jeroen Kemperman: “Avéro Achmea wil opvallen”

Reageer op dit artikel