nieuws

Autoriteit

Archief

De facilitaire organisatie voor tussenpersonen Dutch Insurance Group (DIG) heeft openlijk gesolliciteerd bij de Autoriteit-FM naar een plaats in het op te richten (overleg)platform voor zelfregulering van de branche

Het idee is door voorman Arthur Doctors van Leeuwen van de toezichthouder min of meer overgenomen uit het SER-advies over de financiële dienstverlening. Het idee van zo’n adviesorgaan is op zich prima. De Autoriteit-FM heeft niet de deskundigheid in huis om op alle terreinen zelfstandig te kunnen beoordelen welke voorwaarden moeten worden gesteld aan bijvoorbeeld de vakbekwaamheid van verzekeraars en tussenpersonen. Hoe meer praktische zaken (opleiding, ICT, etc.) het platform kan invullen, hoe meer capaciteit de Autoriteit-FM heeft voor toetsing van de integriteit van marktpartijen en hun (on)zorgvuldigheid in het bedienen van de klant. De vraag is wie er in dit nieuwe orgaan zitting moeten hebben. Uitgangspunt moet zijn een brede vertegenwoordiging van partijen met deskundigheid op alle terreinen. Mogen ook commerciële organisaties daarvoor in aanmerking komen? Ja, zegt DIG. Nee, zeggen de NBVA en NVA. Beide standsorganisaties zijn bevreesd voor een onzuivere discussie dan wel belangenbehartiging. Alsof zij geen activiteiten (opleidingen!) hebben waarvan de revenuen ten goede komen aan de vaak krappe verenigingskas. En wat te denken van de financiële steun die verzekeraars direct en indirect aan NVA en NBVA geven? Op zich is de gedachte dat DIG (en DAK, D&O, etc.) kunnen toetreden tot het platform niet onsympathiek. Zij vertegenwoordigen een substantieel deel van het ongeorganiseerde intermediair, dat daardoor beter kan worden betrokken bij de verdere (zelf)regulering van de branche. En dat is geen overbodige luxe, want met name niet-georganiseerde kantoren brachten de branche in opspraak door imagobeschadigende praktijken. Niet in de laatste plaats zijn de ‘omgevallen’ kantoren vooral in deze hoek van het intermediair te vinden. Toch moet de sollicitatie van DIG kritisch worden bezien. Willen deelnemen aan het platform zonder aan belangenbehartiging te willen doen, is hinken op twee gedachten. Je kunt niet een breder draagvlak claimen dan de NVA en NBVA en tegelijkertijd beweren niet op te willen komen voor je achterban. Vertegenwoordigen staat gelijk aan behartigen van belangen. De inbreng van DIG in de discussie over samenwerkingsvoorwaarden bewijst deze praktijk. Een compromis is de vorming van een federatie van (a)commerciële clubs van tussenpersonen, die één of meer zetels krijgt in het platform. Een eis is dan wel dat alle assurantiekantoren, ook die van commerciële organisaties, loyaal de autoriteit van het platform erkennen en zijn adviezen opvolgen. Wim Abrahamse wabrahamse@kluwer.nl

Reageer op dit artikel