nieuws

Autoherstelbedrijf Focwa schroeft tarieven op

Archief

Het rendement van autoschadeherstelbedrijven is dermate slecht dat maatregelen dringend noodzakelijk zijn, meldt de overkoepelende organisatie Focwa. Eén van deze maatregelen is het berekenen van een forse milieutoeslag.

De Association Internationale des Réparateurs en Carrosserie (AIRC), de internationale koepelorganisatie van landelijke autoschadeherstel-verenigingen, luidde al eerder de alarmbel over het rendement van de bedrijfstak in Europa. De AIRC, waarvan de Focwa lid is, meldt “volstrekt ontoereikende, dan wel uiterst marginale rendementen op de bedrijfsvoering”. De organisatie ziet de zogenaamde gestuurde schadestroom als één van de boosdoeners. Zij hebben de herstelbedrijven de laatste jaren wél belast met extra diensten en verplichtingen, maar daarvoor niet extra betaald, aldus de AIRC. “Dit heeft veelal geleid tot een zakelijke verhouding, waarin de opdrachtgever heer en meester is en hij opdrachtnemers de facto zijn dictaat kan opleggen.”
Jan Koolen, secretaris schadeherstel van de Focwa, op de vraag welke maatregelen we kunnen verwachten: “Ten eerste hebben we te maken met de gewijzigde milieuwetgeving. Als gevolg daarvan kunnen verzekeraars per 1 januari rekenen op een milieutoeslag van f 6,75 op elk gewerkt uur. Daarnaast hebben we net als iedereen te maken met personeelstekorten en de daarmee gepaard gaande extreme kostenontwikkeling op het gebied van de lonen. Daarom hebben wij, bovenop de CAO-conforme loonstijging van 3,5%, per 1 januari een loonsverhoging doorgevoerd van 3,6%.”
Verder start de Focwa een imagocampagne in vaktechnische branches om personeel te werven en steekt de vereniging f 1,2 miljoen in een kwaliteitssysteem dat als leidraad kan fungeren om de kosten in de hand te houden.
Koolen waarschuwt voor de schadesturende verzekeraars: “In Engeland is sprake van 85% schadesturing. De verzekeraars hebben de schadeherstelbedrijven daar kapot gemaakt; voor 50 cent lopen zij naar een ander herstelbedrijf. Als we in Nederland zo doorgaan, gaan we Engeland achterna. Maar wij zullen niet, zoals de autodealers, verzekeringsactiviteiten gaan ontplooien.”

Reageer op dit artikel