nieuws

Assurantieprovisie lokale Rabobanken weer in de lift

Archief

De lokale Rabobanken (ca. 1.800) hebben in 2001 voor e 86 (84) mln aan provisie uit assurantiebemiddeling geboekt, 2,3% meer dan in 2000. Het cijfer betreft de verkoop van verzekeringen voor andere maatschappijen dan dochter Interpolis.

Over 2000 werd nog een daling in de provisie-omzet genoteerd. Reden daarvoor was toenemende productie bij Interpolis ten koste van andere verzekeraars. Vorig jaar steeg bij Rabobank echter zowel de verkoop van verzekeringen voor andere maatschappijen als de omzet van Interpolis. De Tilburgse dochter verhoogde de premieomzet met 15% tot e 3,9 (3,4) mld. Het grootste deel daarvan wordt geleverd door het levenbedrijf, dat met e 2,8 (2,4) mld 16% meer premie binnenhaalde dan in 2000. “Deze groei werd in belangrijke mate in het eerste halfjaar gerealiseerd door de ‘overloop’ van de hoge koopsomproductie van eind 2000 als gevolg van het voorsorteren door klanten op het nieuwe belastingstelsel”, aldus Rabo. De premieomzet van het schadebedrijf steeg met 13% tot e 1,1 (1,0) mld.
Het operationele resultaat daalde bij Interpolis met 3% tot e 201 (206) mln. Deze lichte terugval is volgens Rabobank te wijten aan het slechte beursklimaat. “Dat leidde tot negatieve resultaten op de beleggingsportefeuille.”
Kredietverlening
De private kredietverlening nam met 10% toe tot e 197,3 (137,9) mld. Die groei is vooral te danken aan particulieren, die 14% meer leenden dan in 2000: e 92,1 mld tegenover e 81,1 mld. Het grootste deel daarvan, e 88,3 (78,0) mld, heeft betrekking op hypothecaire leningen; een groei van 13,2%. De totale kredietverlening groeide met 9% tot e 209 mld.
Van de totale kredietverlening aan de private sector is 70% verstrekt door de lokale Rabobanken.
Internetsparen
De omzet uit dienstverlening op het gebied van pensioenen en bedrijfszorg werd bijna verviervoudigd tot e 223 (60) mln. Oorzaak voor de forse stijging vormen de fusie van Interpolis met Relan en de overnames van Van Spaendonck Pensioenen, Commit Arbo en Beon.
Het bedrag aan spaargeld steeg tot e 63 (56) mld; de totale omvang van de toevertrouwde middelen nam toe tot e 172 mld (+17%). De populariteit van sparen via telefoon en internet is inmiddels ook in cijfers uit te drukken: meer dan de helft van de spaargelden staat nu op een Telespaar- (31%) of Internetspaarrekening (21%).

Reageer op dit artikel