nieuws

Arrest Müller-Fauré tornt aan natura-stelsel

Archief

Met het arrest Müller-Fauré tornt het Europese Hof van Justitie aan het naturastelsel van zorgverzekeraars. Dit kwam naar voren op een bijeenkomst van Zorgverzekeraars Nederland.

Het arrest in de zaak Müller-Fauré komt er op neer dat het ziekenfonds zijn verzekerden de kosten voor (niet-spoedeisende) extramurale hulp in een ander EU-land moet vergoeden ook al heeft het ziekenfonds voor de behandeling geen toestemming gegeven (zie AM 12, pag.7). In zulke gevallen wordt dus geen zorg in natura geleverd (wat wel het geval is als de verzekerde met toestemming van het ziekenfonds naar gecontracteerde zorgverleners gaat) maar moet het ziekenfonds achteraf de kosten vergoeden.
Op een informele gedachtewisseling hierover bij Zorgverzekeraars Nederland, stelde Ron Hendriks, bestuursvoorzitter van Zorg en Zekerheid, dat het arrest de vrijheid van de lidstaten beknot om zelf te bepalen hoe het zorgstelsel er moet uitzien. Ook vindt Hendriks het een bezwaar dat met dit arrest de rechter – in plaats van de politiek – een verandering in ons zorgverzekeringsstelsel bewerkstelligt.
CZ-topman Mike Leers is blij met het arrest, omdat hierdoor het naturastelsel en de daarmee samenhangende contracteerplicht ter discussie zullen worden gesteld. Een discussie kan volgens hem niet uitblijven, omdat het niet zo kan zijn dat verzekerden in eigen land naar gecontracteerde hulpverleners moeten, terwijl zij tien kilometer over de grens alle vrijheid hebben. Een discussie over de vergoedingsmethode, naturastelsel of declaratiestelsel, komt te zijner tijd ook aan de orde bij de discussies over de basisverzekering. Uit het regeerakkoord kan worden opgemaakt dat verzekeraars straks zelf mogen kiezen welk stelsel zij hanteren (zie AM 12, pag. 6).
VGZ-topman Boudewijn Dessing wil de zekerheid dat genoemde kosten volgens de huidige wetgeving ‘rechtmatig’ zijn zodat de ziekenfondsen deze kosten vergoed krijgen uit de algemene kas. Hij wil jurisprudentie uitlokken over de rechtmatigheid van de kostenvergoeding.

Reageer op dit artikel