nieuws

Arbiters veroordelen AGF en GS tot wederzijdse schadevergoeding

Archief

Een arbitraal college heeft uitspraak gedaan in de procedure tussen de Belgische verzekeraar AGF en voormalig volmachthouder GS Verzekeringen. Zowel AGF als GS zijn aansprakelijk gesteld voor delen van de geleden schade en moeten nu binnen zes maanden overeenstemming bereiken over de schadevergoeding.

Volgens AGF gaat het om een tussenvonnis, “omdat partijen arbiters hadden gevraagd eerst een uitspraak te doen over de rechtsvragen”. Wim de Witte, ex-directeur van GS, bestrijdt dat. “Het is geen tussenvonnis, maar een eindvonnis waarbij partijen ook hoger beroep hebben uitgesloten. De arbiters hebben aangegeven dat partijen moeten trachten er in zes maanden onderling uit te komen en anders zullen partijen de nadere procesgang vastleggen.”
AGF trok in oktober 1997 de volmacht van GS in en bracht de administratie van de portefeuille elders onder. Sindsdien liggen beide partijen in de clinch over de rechtmatigheid van de opzegging van de volmacht. Aan de arbiters had AGF gevraagd uit te spreken dat de opzegging van de volmacht rechtsgeldig was en GS te veroordelen tot schadevergoeding. GS eiste op haar beurt schadevergoeding van AGF.
Acht punten
In zekere zin zijn beide eisen toegewezen. De arbiters, onder leiding van prof. Han Wansink, hebben geconcludeerd dat GS zeker acht artikelen uit de agentuurovereenkomst heeft geschonden. “Dat maakt GS jegens AGF in beginsel aansprakelijk voor de door laatstgenoemde geleden schade”, aldus het college. Daarbij wordt echter overwogen dat AGF in juni 1997 nog de indruk had gewekt de relatie met GS voort te zetten, hoewel toen duidelijk was dat GS zich niet aan de agentuurovereenkomst had gehouden. “Arbiters is onvoldoende gebleken van een na 5 juni 1997 opgekomen tekortkoming in de uitvoering van de volmacht aan de zijde van GS van zodanige aard dat deze rechtvaardigde dat AGF na de beëindiging van de samenwerking op 6 oktober 1997 de volledige administratie van GS middels beslag deed afvoeren”, stellen de arbiters. AGF wordt om deze reden aansprakelijk gesteld voor de schade die GS heeft geleden door het weghalen van de administratie.
Onder de acht punten uit de agentuurovereenkomst die GS heeft geschonden, zijn het accepteren van fietsverzekeringen in België en Frankrijk en het zonder toestemming van AGF introduceren van nieuwe verzekeringen.
Verder was de overname van de autoportefeuille van Koolhaas Verzekeringen onrechtmatig. AGF-directeur Van Elsué: “Daarover zouden door de heer Jean Claude Fautré, destijds wettelijk vertegenwoordiger van AGF in Nederland, toezeggingen zijn gedaan, maar die zijn nooit door ons ondertekend. Wij hebben daarvoor geen schriftelijke toestemming gegeven.” Ook het introduceren van nieuwe producten zou zijn gebeurd zonder dat Fautré daarmee akkoord was. Voorwaarden en tarieven zijn niet conform de afspraken op redelijke basis vastgesteld. “Polissen zijn louter op basis van kentekengegevens geaccepteerd”, aldus Van Elsué.
Overwinning
Wim de Witte ziet de uitspraak als een nederlaag voor AGF: “Dit is een gigantische overwinning voor de 450 tussenpersonen die door de slechte en onprofessionele afwikkeling van AGF veel cliënten zijn kwijtgeraakt. AGF heeft in één keer een heel bedrijf platgelegd. De schade die wij daardoor hebben geleden is voor rekening van AGF. Alle investeringen moeten vergoed worden. We hadden net een nieuw automatiseringssysteem aangeschaft; tijdelijke dienstverbanden waren in vaste dienstverbanden omgezet. Alle schade die voortvloeide uit het feit dat we de run-off niet zelf konden doen, is voor AGF.” Volgens De Witte bedraagt de schade e 16 mln, gebaseerd op een waardering van KPMG eind september 1997. Daarnaast bedraagt de vordering door investeringen voor de overname van de Koolhaas-portefeuille volgens De Witte e 2,2 mln.
Wettelijk vertegenwoordiger Fautré heeft indertijd wel degelijk toestemming gegeven voor het lanceren van producten, aldus De Witte. “Maar met die acht punten, daar zit ik niet zo mee. Dit is een fantastische overwinning. En een zware dobber voor degene die opdracht heeft gegeven tot het weghalen van de activiteiten bij GS. De rode draad is dat GS niet te veel had mogen afgaan op het akkoord van de wettelijk vertegenwoordiger.” De Witte bestrijdt dat er over de grens verzekeringen zijn gesloten. “Er is nooit één polis tot stand gekomen in het buitenland.”
Binnen een half jaar moeten de partijen overeenstemming bereiken over de vergoeding van de schade. “GS verwacht dat AGF na deze zware veroordeling op korte termijn zal streven naar een oplossing. GS zal in ieder geval de belangen van alle medewerkers en tussenpersonen behartigen door een actieve rol te spelen om de verjaringstermijn te stuiten”, aldus De Witte. De zaak verjaart op 6 oktober.

Reageer op dit artikel