nieuws

Aon en Schouten in de slag om touroperators

Archief

De assurantiemakelaars Aon Nederland en Schouten Insurance International dingen naar de verzekeringsgunst van de touroperators in ons land. Binnen de branchevereniging van deze reisorganisaties, VRO (ANVR), is de zaak op scherp gezet: uiterlijk per 1 april moeten de leden over een aansprakelijkheidsverzekering beschikken. Zo niet, dan volgt royement.

Vooral sinds de terroristische aanslagen van 11 september 2001 hebben touroperators grote moeite met het verkrijgen van een (betaalbare) aansprakelijkheidsverzekering. Ook andere actuele risico’s die dood of letsel tot gevolg kunnen hebben, zoals legionellabesmetting, drijven de premies op.
Halverwege afgelopen maand waren twee op de drie touroperators niet tegen aansprakelijkheid verzekerd. Een door Aon Nederland aangedragen oplossing, via de Britse verzekeraar Euclidian, heeft er inmiddels toe geleid dat nu iets meer dan de helft al wél dekking heeft gevonden. Het gaat hierbij om individuele polissen.
Collectieve polis
Schouten heeft vorige week aan alle circa tweehonderd touroperators een uitvoerige brief gestuurd, waarin is aangegeven dat zij goede hoop heeft een collectieve verzekering voor hen te kunnen regelen. Deze brief was een vervolg op een mailing van 9 juli 2003 aan de reisorganisaties. “Op deze brief is massaal gereageerd, hetgeen voor ons aanleiding is geweest onderhandelingen met (her)verzekeraars over een passende verzekeringsoplossing te voeren.”
Schouten meldt nu, dat het haar “in een gespannen marktsituatie” is gelukt om overeenstemming over een aansprakelijkheidsverzekeringscollectief te bereiken. Om de zaak met de verzekeraars rond te krijgen, is Schouten bezig met het inventariseren van actuele schadecijfers bij de touroperators.
De verzekeringsoplossing kan uitsluitend doorgang vinden bij voldoende deelname, aldus Schouten, die daaraan toevoegt: “Het spreekt overigens voor zich dat wij de positie van uw verzekeringsadviseur jegens u zullen respecteren”.
‘Geen probleem’
Aon Nederland liet eind vorige week weten, dat inmiddels 80% van de touroperators zich bij Aon heeft gemeld en dat ruim éénderde van alle touroperators inmiddels via haar verzekerd is. “De voorwaarden van deze verzekering voldoen volledig aan de wettelijke eisen en aan de wensen van de overkoepelende instanties, VRO en ANVR. De datum van 1 april levert voor ons geen probleem op.”
Twee op de drie reisorganisaties waren vorige maand niet tegen aansprakelijkheid verzekerd.

Reageer op dit artikel